شروع گام اجرائی ثبت اقدامات پاراکلینیک (نسخه نویسی و نسخه پیچی)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/2/20
  • تخمین پایان : 1399/5/31
  • پایان به موقع : 1399/5/29
  • مدت زمان تخمین : 104 روز
  • روز های کاری : 70 روز
  • مدت زمان اجرا : 102 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 15 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام لطفا گزارش اقدامات ثبت اطلاعات پاراکلینیک برای پزشکان را ارائه نمائید.1399/4/17سه شنبه - ساعت ١٤:٤
  با سلام گزارش اقدامات به شرح زیر می باشد:
  1. یک نامه به شماره 99/26/5693 در تاریخ 990303 به شرکت زده شد و نیازها و خواسته ها بیان شد.
  2. یک نامه به شماره 99/26/6852 مورخ 990325 دوباره جهت پیگیری به شرکت زده شد که هیچگونه جوابی ندادند.
  3. در این بین چندین بار از طریق واتساپ از مهندس حاتمی پیگیری کردم که متاسفانه در هیچ مورد به جواب درستی نرسیدم که تصاویر آن نیز ارسال می گردد.
  1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١٠:١٣
  #36592
  با سلام در خصوص پروژه گام اجرایی ثبت اقدامات پاراکلینیک طی آخرین تماس که با مهندس حاتمی داشتم در تاریخ 24/4/99 گفتند طرح آماده است و خودشان با مهندس حیدرپور برای یکسری توافقات صحبت خواهند کرد.1399/4/30دوشنبه - ساعت ٨:١٣
  #37289
  لطفا پروژه ثبت اقدامات پاراکلینیک را ببندید. فایلی که مهندس حاتمی به عنوان پروپوزال فرستاده اند به پیوست ارسال می گردد. من هم در واتساپ برای مهندس حیدرپور فرستادم.1399/5/29چهارشنبه - ساعت ٩:٤١
  #39308
  1(بسته شده) 1399/4/17 14:04:31 - 36592#
  • اقدامات :
  • شروع گام اجرائی ثبت اقدامات پاراکلینیک (نرم افزار)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام لطفا گزارش اقدامات ثبت اطلاعات پاراکلینیک برای پزشکان را ارائه نمائید.

  14.4 ظهر | 17 تير 99

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با سلام گزارش اقدامات به شرح زیر می باشد:
  1. یک نامه به شماره 99/26/5693 در تاریخ 990303 به شرکت زده شد و نیازها و خواسته ها بیان شد.
  2. یک نامه به شماره 99/26/6852 مورخ 990325 دوباره جهت پیگیری به شرکت زده شد که هیچگونه جوابی ندادند.
  3. در این بین چندین بار از طریق واتساپ از مهندس حاتمی پیگیری کردم که متاسفانه در هیچ مورد به جواب درستی نرسیدم که تصاویر آن نیز ارسال می گردد.

  10.13 صبح | 18 تير 99
  2(بسته شده) 1399/4/30 08:13:25 - 37289#
  • اقدامات :
  • شروع گام اجرائی ثبت اقدامات پاراکلینیک (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با سلام در خصوص پروژه گام اجرایی ثبت اقدامات پاراکلینیک طی آخرین تماس که با مهندس حاتمی داشتم در تاریخ 24/4/99 گفتند طرح آماده است و خودشان با مهندس حیدرپور برای یکسری توافقات صحبت خواهند کرد.

  8.13 صبح | 30 تير 99
  3(بسته شده) 1399/5/29 09:41:13 - 39308#
  • اقدامات :
  • شروع گام اجرائی ثبت اقدامات پاراکلینیک (نسخه نویسی و نسخه پیچی)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  لطفا پروژه ثبت اقدامات پاراکلینیک را ببندید. فایلی که مهندس حاتمی به عنوان پروپوزال فرستاده اند به پیوست ارسال می گردد. من هم در واتساپ برای مهندس حیدرپور فرستادم.

  9.41 صبح | 29 مرداد 99