راه اندازی دستگاه کارا 2000 در مرکز حصارگرمخان (بهداشت)

 • مسئول :
 • مهندس مرتضی کرامتیمهندس مرتضی کرامتی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1400/12/21
  • تخمین پایان : 1400/12/26
  • پایان به موقع : 1400/12/25
  • مدت زمان تخمین : 5 روز
  • روز های کاری : 5 روز
  • مدت زمان اجرا : 4 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 20 ساعت/نفر
  • مهسا اژدری نصرتی : 5 ساعت/نفر
  • مهندس مرتضی کرامتی : 10 ساعت/نفر
  • محمد نوروزیان : 5 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  اص با سلام و خسته نباشید.
  نصب دستگاه تایمکس در مرکز حصار گرمخان و نصب vpn برروی سیستم پذیرش و اتاق کارشناس منطقه
  1400/12/24سه شنبه - ساعت ١١:٤٥
  مم با سلام
  دستگاه کارا نصب شد تنظیمات انجام دادم آموزش در مورد دستگاه داده شد
  vpn در چند سیستم تنظیم شد آموزش داده شد
  وارد سامانه شدند
  1400/12/24سه شنبه - ساعت ١٣:٣٩
  ما با سلام
  من چه کاری انجام بدهم مهندس ؟‌
  1400/12/24سه شنبه - ساعت ١٤:٩
  ما انجام دادین خودتون 1400/12/24سه شنبه - ساعت ١٤:٩
  مم اگر کسی پرسید بدونید که کار انجام شده و همچنین چه مراحلی را باید طی کنید تا تنظیمات به درستی انجام شود1400/12/24سه شنبه - ساعت ١٤:١٥
  #80756
  1(بسته شده) 1400/12/24 11:45:41 - 80756#
  • اقدامات :
  • راه اندازی دستگاه کارا 2000 در مرکز حصارگرمخان (بهداشت)
  اص

  اسماعیل صداقت (5240134529)

  با سلام و خسته نباشید.
  نصب دستگاه تایمکس در مرکز حصار گرمخان و نصب vpn برروی سیستم پذیرش و اتاق کارشناس منطقه

  11.45 صبح | 24 اسفند 00
  مم

  مهندس مرتضی کرامتی (0681232900)

  با سلام
  دستگاه کارا نصب شد تنظیمات انجام دادم آموزش در مورد دستگاه داده شد
  vpn در چند سیستم تنظیم شد آموزش داده شد
  وارد سامانه شدند

  13.39 ظهر | 24 اسفند 00
  ما

  مهسا اژدری نصرتی (0670658553)

  با سلام
  من چه کاری انجام بدهم مهندس ؟‌

  14.9 ظهر | 24 اسفند 00
  ما

  مهسا اژدری نصرتی (0670658553)

  انجام دادین خودتون

  14.9 ظهر | 24 اسفند 00
  مم

  مهندس مرتضی کرامتی (0681232900)

  اگر کسی پرسید بدونید که کار انجام شده و همچنین چه مراحلی را باید طی کنید تا تنظیمات به درستی انجام شود

  14.15 ظهر | 24 اسفند 00