اقدامات مرتبط با مدیریت فنی ( برق و ابنیه و ...) (Infrastructure)

 • مسئول :
 • احسان حاتمیاحسان حاتمی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1400/11/1
  • تخمین پایان : 1400/12/29
  • پایان به موقع : 1400/12/24
  • مدت زمان تخمین : 59 روز
  • روز های کاری : 37 روز
  • مدت زمان اجرا : 53 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 30 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  نامه : اقدامات لازم در حوزه فاوا درخصوص ساختمان مركز ايور با شماره 1400/26/51091 به تاریخ 28/10/1400 برای گرمه ارسال و رونوشت به فنی ارسال شد1400/11/3یكشنبه - ساعت ٨:١٣
  اقدامات و نامه های فنی در این اقدام و یژه مستند کنید1400/11/3یكشنبه - ساعت ٨:١٣
  احسنت
  شماره پیمانکار ایور :09158890216
  با پیمانکار تماس بگیرید پیگیری کنید کار کابل کشی به اتمام رسیده باشد
  1400/11/4دوشنبه - ساعت ٨:٠
  لطفا حتما یک بازدید حضوری از مرکز ایور داشته باشید
  1400/11/4دوشنبه - ساعت ١٧:٤
  با خانم نصرت زاده هماهنگ کردم هنوز خرید نکردند1400/11/5سه شنبه - ساعت ٩:٥٠
  #77136
  سلام گزارش اقدامات ابنبه در #آخرداغ
  1.
  نامه شماره 1 به شماره ١٢١٢٠ / ٢٦ / ر . ح / ٩٨ از مهندس باقری به مهندس حیدرپور که هامش فرمودند از طریق اورژانس پیگیری شود و ارسال نشد
  2. نامه شماره 2 به شماره صادره ٣٤٨٥٢ / ٢٦ / ١٤٠٠ مورخه 9-8-1400 برای ممهندس طالب زاده ارسال و درخواست ایمن سازی اخر داغ شد
  3. نامه شماره 3 به شماره1400/35/48788 مورخه 29-9-1400 مهندس طالب زاده پاسخ دادند که هزینه اجرای اتاق 7 میلیون تومان می باشد - برای برق و با اموز عمومی و بودجه هماهنگ شود

  1400/11/4دوشنبه - ساعت ١٠:٦
  طبق صحبت با مهندس حیدرپور فعلا راه اندازی اتاق باتوجه به کمبود بودجه الویت ندارد. در اینده مجدد پیگیری خواهد شد1400/11/5سه شنبه - ساعت ١٣:٤١
  #77259
  1(بسته شده) 1400/11/3 08:13:04 - 77136#
  • اقدامات :
  • اقدامات مرتبط با مدیریت فنی ( برق و ابنیه و ...) (Infrastructure)

  احسان حاتمی (0639476236)

  نامه : اقدامات لازم در حوزه فاوا درخصوص ساختمان مركز ايور با شماره 1400/26/51091 به تاریخ 28/10/1400 برای گرمه ارسال و رونوشت به فنی ارسال شد

  8.13 صبح | 3 بهمن 00

  احسان حاتمی (0639476236)

  اقدامات و نامه های فنی در این اقدام و یژه مستند کنید

  8.13 صبح | 3 بهمن 00

  بابک شهسوار (0941053164)

  احسنت
  شماره پیمانکار ایور :09158890216
  با پیمانکار تماس بگیرید پیگیری کنید کار کابل کشی به اتمام رسیده باشد

  8.0 صبح | 4 بهمن 00

  بابک شهسوار (0941053164)

  لطفا حتما یک بازدید حضوری از مرکز ایور داشته باشید

  17.4 ظهر | 4 بهمن 00

  احسان حاتمی (0639476236)

  با خانم نصرت زاده هماهنگ کردم هنوز خرید نکردند

  9.50 صبح | 5 بهمن 00
  2(بسته شده) 1400/11/4 10:06:01 - 77259#
  • اقدامات :
  • اقدامات مرتبط با مدیریت فنی ( برق و ابنیه و ...) (Infrastructure)

  احسان حاتمی (0639476236)

  سلام گزارش اقدامات ابنبه در #آخرداغ
  1.
  نامه شماره 1 به شماره ١٢١٢٠ / ٢٦ / ر . ح / ٩٨ از مهندس باقری به مهندس حیدرپور که هامش فرمودند از طریق اورژانس پیگیری شود و ارسال نشد
  2. نامه شماره 2 به شماره صادره ٣٤٨٥٢ / ٢٦ / ١٤٠٠ مورخه 9-8-1400 برای ممهندس طالب زاده ارسال و درخواست ایمن سازی اخر داغ شد
  3. نامه شماره 3 به شماره1400/35/48788 مورخه 29-9-1400 مهندس طالب زاده پاسخ دادند که هزینه اجرای اتاق 7 میلیون تومان می باشد - برای برق و با اموز عمومی و بودجه هماهنگ شود

  10.6 صبح | 4 بهمن 00

  احسان حاتمی (0639476236)

  طبق صحبت با مهندس حیدرپور فعلا راه اندازی اتاق باتوجه به کمبود بودجه الویت ندارد. در اینده مجدد پیگیری خواهد شد

  13.41 ظهر | 5 بهمن 00