پایش ارسال اسناد بیمارستانی سپاس و رز سال 1400 (HIS)

 • مسئول :
 • بابک قهرمانیبابک قهرمانی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1400/10/11
  • تخمین پایان : 1400/12/29
  • پایان به موقع : 1400/12/25
  • مدت زمان تخمین : 78 روز
  • روز های کاری : 53 روز
  • مدت زمان اجرا : 74 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 70 ساعت/نفر
  • بابک قهرمانی : 50 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 20 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  جح پیرو گزارش ارسال به رز1400/9/28یكشنبه - ساعت ٨:٥٨
  جح 1400/9/28یكشنبه - ساعت ٨:٥٨
  جح درجلسه اخیر عرض کردم که در نمودار فقط 2 خط وجود داشته باشه
  چرا در فایل اکسل اینطور نیست؟
  1400/9/28یكشنبه - ساعت ٨:٥٩
  جح ضمناً دامنه
  sahm.nkums.ac.ir
  باز نمیشود
  1400/9/28یكشنبه - ساعت ٨:٥٩
  بق هم از بیرون و هم از داخل چک شد آقای مهندس.فعال است.لطفا https استفاده نمایید. در مورد دو خط بودن آمار فرمودید هر بیمارستان در نهایت فقط درصد های بدون خطا و خطا دار پرونده ها نمایش داده شود و تعدادشان.که در سهم فرمودید ایجاد گردد.گزارش 1436 برای همین مورد ایجاد گردیده است.فقط دو خط برای هر بیمارستان1400/9/28یكشنبه - ساعت ٩:٥٣
  جح لطفاً همه بیمارستان ها در بفرست1400/10/5یكشنبه - ساعت ١٤:٥
  جح امروز جلسه بیمارستان امام رضا (ع) با حضور رئیس محترم بیمارستان ، جناب آقای نعمتی، خانم ها منصوریان، باغچقی، محمدنیا و جناب اقایان مهندس سیدی، مهاجر و بنده حضور ویدئو کنفرانسی مهندس قهرمانی برگزار گردید.1400/10/5یكشنبه - ساعت ١٦:٧
  جح https://nkums.ac.ir/Content/78972/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3-%D9%88His
  1400/10/5یكشنبه - ساعت ١٦:٧
  جح جلسه بسیار عالی برگزار گردید1400/10/5یكشنبه - ساعت ١٦:٨
  #74177
  جح جلسه امروز شرکت HIS با مسئول اقتصاد درمان بیمارستانها چطور بود؟1400/10/1چهارشنبه - ساعت ٢٢:٢٥
  بق با سلام.هر دو طرف ایرادات و دفاعیات را مطرح کردند.یکسری از ایرادات از جمله موارد مشکل در بیمه و موارد دیگر بود که his درحال پیگیری بود جهت رفع آنها.بعضی موارد هم روال درست در his دیده شده بود که فرآیند دارای نقص بود در بیمارستان.1400/10/4شنبه - ساعت ١١:٤١
  #74529
  1(بسته شده) 1400/9/28 08:58:20 - 74177#
  • اقدامات :
  • پایش ارسال اسناد بیمارستانی سپاس و رز (HIS)
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  پیرو گزارش ارسال به رز

  8.58 صبح | 28 آذر 00
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  8.58 صبح | 28 آذر 00
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  درجلسه اخیر عرض کردم که در نمودار فقط 2 خط وجود داشته باشه
  چرا در فایل اکسل اینطور نیست؟

  8.59 صبح | 28 آذر 00
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  ضمناً دامنه
  sahm.nkums.ac.ir
  باز نمیشود

  8.59 صبح | 28 آذر 00
  بق

  بابک قهرمانی (0670090794)

  هم از بیرون و هم از داخل چک شد آقای مهندس.فعال است.لطفا https استفاده نمایید. در مورد دو خط بودن آمار فرمودید هر بیمارستان در نهایت فقط درصد های بدون خطا و خطا دار پرونده ها نمایش داده شود و تعدادشان.که در سهم فرمودید ایجاد گردد.گزارش 1436 برای همین مورد ایجاد گردیده است.فقط دو خط برای هر بیمارستان

  9.53 صبح | 28 آذر 00
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  امروز جلسه بیمارستان امام رضا (ع) با حضور رئیس محترم بیمارستان ، جناب آقای نعمتی، خانم ها منصوریان، باغچقی، محمدنیا و جناب اقایان مهندس سیدی، مهاجر و بنده حضور ویدئو کنفرانسی مهندس قهرمانی برگزار گردید.

  16.7 ظهر | 5 دی 00
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  جلسه بسیار عالی برگزار گردید

  16.8 ظهر | 5 دی 00
  2(بسته شده) 1400/10/1 22:25:52 - 74529#
  • اقدامات :
  • پایش ارسال اسناد بیمارستانی سپاس و رز (HIS)
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  جلسه امروز شرکت HIS با مسئول اقتصاد درمان بیمارستانها چطور بود؟

  22.25 ظهر | 1 دی 00
  بق

  بابک قهرمانی (0670090794)

  با سلام.هر دو طرف ایرادات و دفاعیات را مطرح کردند.یکسری از ایرادات از جمله موارد مشکل در بیمه و موارد دیگر بود که his درحال پیگیری بود جهت رفع آنها.بعضی موارد هم روال درست در his دیده شده بود که فرآیند دارای نقص بود در بیمارستان.

  11.41 صبح | 4 دی 00