راه اندازی فیبر نوری مرکز بوعلی (Infrastructure)

 • مسئول :
 • مهندس مرتضی کرامتیمهندس مرتضی کرامتی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1400/10/1
  • تخمین پایان : 1400/10/28
  • پایان به موقع : 1400/10/27
  • مدت زمان تخمین : 27 روز
  • روز های کاری : 19 روز
  • مدت زمان اجرا : 26 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 40 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
  • مهسا اژدری نصرتی : 6 ساعت/نفر
  • مهندس مرتضی کرامتی : 1 ساعت/نفر
  • سیده سمیرا حسینی : 3 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  مم با سلام
  پیگیری از مخابرات برای فیبرنوری مراکز
  بوعلی و ...
  1400/10/6دوشنبه - ساعت ١١:٥٥
  مم آدرس مراکز را باید بفرستید1400/10/6دوشنبه - ساعت ١٢:٢
  مم لوکیشن به خ حسن پور دادم قرار شد خبرشو بده که امکان فیبرنوری دارد یا نه ؟1400/10/6دوشنبه - ساعت ١٣:٥٣
  ما با سلام
  پیگری شد .
  1400/10/8چهارشنبه - ساعت ١٢:٤٣
  ما تامین هزینه شد و فاکتور تهیه شد . 1400/10/8چهارشنبه - ساعت ١٣:٤٥
  مم امروز پپگیری کنید چک کشیده شود و به حساب مخابرات و پیمانکار واریز شود و قبض در تیکت ثبت شود1400/10/9پنج شنبه - ساعت ١:٤٦
  مم پیمانکار در محل حاضر و کارهای ابتدایی و توضیحات لازم داده شد1400/10/15چهارشنبه - ساعت ١٠:١
  #74922
  1(بسته شده) 1400/10/6 11:55:20 - 74922#
  • اقدامات :
  • راه اندازی فیبر نوری مرکز بوعلی (Infrastructure)
  مم

  مهندس مرتضی کرامتی (0681232900)

  با سلام
  پیگیری از مخابرات برای فیبرنوری مراکز
  بوعلی و ...

  11.55 صبح | 6 دی 00
  مم

  مهندس مرتضی کرامتی (0681232900)

  آدرس مراکز را باید بفرستید

  12.2 ظهر | 6 دی 00
  مم

  مهندس مرتضی کرامتی (0681232900)

  لوکیشن به خ حسن پور دادم قرار شد خبرشو بده که امکان فیبرنوری دارد یا نه ؟

  13.53 ظهر | 6 دی 00
  ما

  مهسا اژدری نصرتی (0670658553)

  با سلام
  پیگری شد .

  12.43 ظهر | 8 دی 00
  ما

  مهسا اژدری نصرتی (0670658553)

  تامین هزینه شد و فاکتور تهیه شد .

  13.45 ظهر | 8 دی 00
  مم

  مهندس مرتضی کرامتی (0681232900)

  امروز پپگیری کنید چک کشیده شود و به حساب مخابرات و پیمانکار واریز شود و قبض در تیکت ثبت شود

  1.46 صبح | 9 دی 00
  مم

  مهندس مرتضی کرامتی (0681232900)

  پیمانکار در محل حاضر و کارهای ابتدایی و توضیحات لازم داده شد

  10.1 صبح | 15 دی 00