قطعی های مرتبط با مخابرات و شرکت زیرساخت 1400 (مدیریت آمار و فناوری اطلاعات)

 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1400/6/1
  • تخمین پایان : 1400/12/29
  • پایان به موقع : 1400/12/24
  • مدت زمان تخمین : 209 روز
  • روز های کاری : 142 روز
  • مدت زمان اجرا : 204 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 20 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 19 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام گزارش قطعی
  حدود نیم ساعت پیش اطلاع دادند ایت دانشگاه قطع شده اتوماسیون و سامانه ها اینترانتی مشکلی نداشت
  با مخابرات تماس گرفتم برسی کردند مشخص فیزیکی نبود
  با زیرساخت تماس گرفتم کارشاس زیرساخت حل کرد تغییراتی داشتند و مشکل سمت اونها بود
  1400/8/5چهارشنبه - ساعت ١٨:١٣
  ممنون1400/8/8شنبه - ساعت ٨:٥
  #69483
  با سلام قطعی دیشب
  ساعت 12 شب سامانه ها ای اینترانتی دانشگاه از بیرون باز نمیشد با تماس با مخابرات عنوان شد مشکل از سمت مخابرات
  1400/8/11سه شنبه - ساعت ١٣:٤٠
  ممنون از طلاع رسانی شما1400/8/18سه شنبه - ساعت ٨:٣٧
  #69905
  با سلام
  دیشب ساعت دو نیم شب آقای فخزطه تماس گرفتند اینترنت قطع با برسی صورت گرفته مشخص شد اینترانت قطع و اینترنت وصل با تماس با مخابرات مشخص شد مخابرات تجهیزات فیزیکی سوخته و اینترانت قطع شد در حال حاضر وصل
  1400/8/28جمعه - ساعت ٦:٢١
  با سلام منون از اطلاع رسانی تون. یک اقدام ویژه مبنی بر قطعی های مخابرات ایجاد شده لطفا تیکت های مرتبط آن را به آن پروژه منتسب فرمائید. این تیکت را من متسب کردم. سپاسگزارم1400/8/29شنبه - ساعت ٨:٤
  #71609
  1(بسته شده) 1400/8/5 18:13:13 - 69483#
  • اقدامات :
  • قطعی های مرتبط با مخابرات و شرکت زیرساخت (مدیریت آمار و فناوری اطلاعات)

  حامد ره اموز (0681919477)

  با سلام گزارش قطعی
  حدود نیم ساعت پیش اطلاع دادند ایت دانشگاه قطع شده اتوماسیون و سامانه ها اینترانتی مشکلی نداشت
  با مخابرات تماس گرفتم برسی کردند مشخص فیزیکی نبود
  با زیرساخت تماس گرفتم کارشاس زیرساخت حل کرد تغییراتی داشتند و مشکل سمت اونها بود

  18.13 ظهر | 5 آبان 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  ممنون

  8.5 صبح | 8 آبان 00
  2(بسته شده) 1400/8/11 13:40:59 - 69905#
  • اقدامات :
  • قطعی های مرتبط با مخابرات و شرکت زیرساخت (مدیریت آمار و فناوری اطلاعات)

  حامد ره اموز (0681919477)

  با سلام قطعی دیشب
  ساعت 12 شب سامانه ها ای اینترانتی دانشگاه از بیرون باز نمیشد با تماس با مخابرات عنوان شد مشکل از سمت مخابرات

  13.40 ظهر | 11 آبان 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  ممنون از طلاع رسانی شما

  8.37 صبح | 18 آبان 00
  3(بسته شده) 1400/8/28 06:21:15 - 71609#
  • اقدامات :
  • قطعی های مرتبط با مخابرات و شرکت زیرساخت (مدیریت آمار و فناوری اطلاعات)

  حامد ره اموز (0681919477)

  با سلام
  دیشب ساعت دو نیم شب آقای فخزطه تماس گرفتند اینترنت قطع با برسی صورت گرفته مشخص شد اینترانت قطع و اینترنت وصل با تماس با مخابرات مشخص شد مخابرات تجهیزات فیزیکی سوخته و اینترانت قطع شد در حال حاضر وصل

  6.21 صبح | 28 آبان 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام منون از اطلاع رسانی تون. یک اقدام ویژه مبنی بر قطعی های مخابرات ایجاد شده لطفا تیکت های مرتبط آن را به آن پروژه منتسب فرمائید. این تیکت را من متسب کردم. سپاسگزارم

  8.4 صبح | 29 آبان 00