ارسال جواب آزمایشات تست کرونا بصورت پیامک بیمارستان های امام رضا(ع) و امام حسن(ع) (مدیریت آمار و فناوری اطلاعات)

 • مسئول :
 • شبنم حصاریشبنم حصاری
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1400/6/10
  • تخمین پایان : 1400/6/15
  • پایان به موقع : 1400/6/15
  • مدت زمان تخمین : 6 روز
  • روز های کاری : 4 روز
  • مدت زمان اجرا : 5 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 15 ساعت/نفر
  • مهدی قاسم پور : 1 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  جح لطفاً عدم ارسال پیامک نتیجه آزمایش ها را پیگیری کنید1400/6/9سه شنبه - ساعت ١٩:٥٨
  با سلام چشم پیگیری میکنم1400/6/10چهارشنبه - ساعت ٧:١٩
  با بیمارستان امام حسن مهندس پناه صحبت کردم : پنل شارژ داره ولی ارتباط با his قطع شده برای مهندس انصاری پیام گذاشته شده ولی امروز هم تماس میگیرند تا حل شود1400/6/10چهارشنبه - ساعت ٧:٤٠
  با بیمارستان امام رضا مهندس سیدی صحبت کردم: گفت دیروز قاسم پور گفته پنل رو شارژ کنیم امروز پیگیری میکنم1400/6/10چهارشنبه - ساعت ٧:٤١
  با قاسم پور هم صحبت کردم گفت با انصاری دیروز صحبت کرده و ساعت 8:30 دوباره با انصاری تماس میگیره که حل کنه. 1400/6/10چهارشنبه - ساعت ٧:٤٧
  در ساعت ۹:۴۲ با مهندس سیدی تماس گرفتم پنل رو شارژ کرده بودند داشتند تست میگرفتند قرار شد نتیجه را اعلام کنه که پیامک ارسال میشه یا نه1400/6/10چهارشنبه - ساعت ٩:٤٤
  1400/6/10چهارشنبه - ساعت ١٢:١٠
  جواب تست کرونا در بیمارستان امام رضا با پیامک ارسال گردید1400/6/10چهارشنبه - ساعت ١٢:١١
  الان شرکت بر روی امام حسن کار میکنه تا مشکلش رو حل بکند
  1400/6/10چهارشنبه - ساعت ١٢:١٢
  مهندس قاسم پور از شرکتی که پنل پیامکی رو خریدند پرسید خدماتی هست یا نه؟ که شرکت جواب داده خدماتی یعنی کسانی که پیام تبلیغاتی رو غیر فعال کردن هم ارسال میشه 1400/6/10چهارشنبه - ساعت ١٢:١٤
  1400/6/10چهارشنبه - ساعت ١٢:١٤
  برای بیمارستان امام رضا1400/6/10چهارشنبه - ساعت ١٢:١٥
  با سلام پنج شنبه 11 شهریور ساعت 9 صبح جواب آزمایش های کرونا بیمارستان امام حسن بصورت پیامکی ارسال گردید.1400/6/13شنبه - ساعت ٧:٢٢
  1400/6/13شنبه - ساعت ٧:٢٢
  #65420
  1(بسته شده) 1400/6/9 19:58:53 - 65420#
  • اقدامات :
  • ارسال جواب آزمایشات تست کرونا بصورت پیامک بیمارستان های امام رضا(ع) و امام حسن(ع) (مدیریت آمار و فناوری اطلاعات)
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  لطفاً عدم ارسال پیامک نتیجه آزمایش ها را پیگیری کنید

  19.58 ظهر | 9 شهريور 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام چشم پیگیری میکنم

  7.19 صبح | 10 شهريور 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  با بیمارستان امام حسن مهندس پناه صحبت کردم : پنل شارژ داره ولی ارتباط با his قطع شده برای مهندس انصاری پیام گذاشته شده ولی امروز هم تماس میگیرند تا حل شود

  7.40 صبح | 10 شهريور 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  با بیمارستان امام رضا مهندس سیدی صحبت کردم: گفت دیروز قاسم پور گفته پنل رو شارژ کنیم امروز پیگیری میکنم

  7.41 صبح | 10 شهريور 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  با قاسم پور هم صحبت کردم گفت با انصاری دیروز صحبت کرده و ساعت 8:30 دوباره با انصاری تماس میگیره که حل کنه.

  7.47 صبح | 10 شهريور 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  در ساعت ۹:۴۲ با مهندس سیدی تماس گرفتم پنل رو شارژ کرده بودند داشتند تست میگرفتند قرار شد نتیجه را اعلام کنه که پیامک ارسال میشه یا نه

  9.44 صبح | 10 شهريور 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  12.10 ظهر | 10 شهريور 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  جواب تست کرونا در بیمارستان امام رضا با پیامک ارسال گردید

  12.11 ظهر | 10 شهريور 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  الان شرکت بر روی امام حسن کار میکنه تا مشکلش رو حل بکند

  12.12 ظهر | 10 شهريور 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  مهندس قاسم پور از شرکتی که پنل پیامکی رو خریدند پرسید خدماتی هست یا نه؟ که شرکت جواب داده خدماتی یعنی کسانی که پیام تبلیغاتی رو غیر فعال کردن هم ارسال میشه

  12.14 ظهر | 10 شهريور 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  12.14 ظهر | 10 شهريور 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  برای بیمارستان امام رضا

  12.15 ظهر | 10 شهريور 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام پنج شنبه 11 شهریور ساعت 9 صبح جواب آزمایش های کرونا بیمارستان امام حسن بصورت پیامکی ارسال گردید.

  7.22 صبح | 13 شهريور 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  7.22 صبح | 13 شهريور 00