راه اندازي تلفن voip روي موبايل همکاران معاونت تحقیقات (معاونت تحقیقات و فناوری)

 • مسئول :
 • احسان حاتمیاحسان حاتمی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1400/6/7
  • تخمین پایان : 1400/6/11
  • پایان به موقع : 1400/6/7
  • مدت زمان تخمین : 4 روز
  • روز های کاری : 1 روز
  • مدت زمان اجرا : 0 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 3 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  باتوجه به دستور مهندس حيدرپور جهت راه اندازی تلفن voip بر روی موبایل همکاران معاونت تحقیقات و مرکز رشد اقدامات زیر انجام شد :
  1. در محل معاونت تحوه نصب openvpnو نرم افزارهاي voip براي جناب دكتر اماني توضيح داده شد
  2.يك نمونه از نرم افزار ها براي خانم صابري نصب و راه اندازي شد
  3.مقرر شد 3 شماره جهت راه اندازی برای دانشجویان اماده و برای خانم صابری ارسال گردد
  1400/6/7یكشنبه - ساعت ١٣:٨
  #65245
  1(بسته شده) 1400/6/7 13:08:55 - 65245#
  • اقدامات :
  • راه اندازي تلفن voip روي موبايل همکاران معاونت تحقیقات (معاونت تحقیقات و فناوری)

  احسان حاتمی (0639476236)

  باتوجه به دستور مهندس حيدرپور جهت راه اندازی تلفن voip بر روی موبایل همکاران معاونت تحقیقات و مرکز رشد اقدامات زیر انجام شد :
  1. در محل معاونت تحوه نصب openvpnو نرم افزارهاي voip براي جناب دكتر اماني توضيح داده شد
  2.يك نمونه از نرم افزار ها براي خانم صابري نصب و راه اندازي شد
  3.مقرر شد 3 شماره جهت راه اندازی برای دانشجویان اماده و برای خانم صابری ارسال گردد

  13.8 ظهر | 7 شهريور 00