راه اندازی خط تلفن پاسخگويی كرونا-اورژانس 115 (اورژانس ۱۱۵)

 • مسئول :
 • احسان حاتمیاحسان حاتمی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1400/5/5
  • تخمین پایان : 1400/6/12
  • پایان به موقع : 1400/6/7
  • مدت زمان تخمین : 38 روز
  • روز های کاری : 22 روز
  • مدت زمان اجرا : 33 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 12 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
  • سید جعفر فخرطه : 1 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با توجه به دستور دکتر هاشمی و برنامه ریزی مهندس حیدرپور جهت راه اندازی مرکز تلفن پاسخگویی کرونا در محل اورزانس اقدامات زیر انجام شد:
  1. درتاریخ 20تیرماه 1400 ساعت 14 با مهندس هاشمی جهت اختصاص شماره ها تماس گرفتم
  2. شماره های 8000 و 2100-2200-2300-2400-2500-2600 جهت این امر اختصاص داده شد
  3. ساعت 17 در محل اورژانس با مهندس فخر طاها حاضر شدیم
  4. 6 عدد تلفن با شماره های مد نظر کانفیگ و تست های لازم انجام شد
  5. تلفن های به گونه ای کانفیگ شد که در صورت مشغولی یا عدم پاسخگویی به شماره بعدی بصورت خودکار منتقل گردد
  6. انجام کار در ساعت 20:25 به اتمام رسید
  1400/6/7یكشنبه - ساعت ١٣:٢٣
  #65247
  1(بسته شده) 1400/6/7 13:23:23 - 65247#
  • اقدامات :
  • راه اندازی خط تلفن پاسخگويی كرونا-اورژانس 115 (اورژانس ۱۱۵)

  احسان حاتمی (0639476236)

  با توجه به دستور دکتر هاشمی و برنامه ریزی مهندس حیدرپور جهت راه اندازی مرکز تلفن پاسخگویی کرونا در محل اورزانس اقدامات زیر انجام شد:
  1. درتاریخ 20تیرماه 1400 ساعت 14 با مهندس هاشمی جهت اختصاص شماره ها تماس گرفتم
  2. شماره های 8000 و 2100-2200-2300-2400-2500-2600 جهت این امر اختصاص داده شد
  3. ساعت 17 در محل اورژانس با مهندس فخر طاها حاضر شدیم
  4. 6 عدد تلفن با شماره های مد نظر کانفیگ و تست های لازم انجام شد
  5. تلفن های به گونه ای کانفیگ شد که در صورت مشغولی یا عدم پاسخگویی به شماره بعدی بصورت خودکار منتقل گردد
  6. انجام کار در ساعت 20:25 به اتمام رسید

  13.23 ظهر | 7 شهريور 00