بازرسی از سیستم های معاونت تحقیقات ( شماره 1 ) (معاونت تحقیقات و فناوری)

 • مسئول :
 • بابک شهسواربابک شهسوار
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1400/4/13
  • تخمین پایان : 1400/12/24
  • پایان به موقع : 1400/12/24
  • مدت زمان تخمین : 255 روز
  • روز های کاری : 175 روز
  • مدت زمان اجرا : 254 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 14 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام پیرو قطعی برق هفته پیش، برای سویچ مشکل بوجود امده که به اقای صالحی همان روز اطلاع دادیم . لیست تجهیزات برای کارپرداز ارسال شد که خریداری گردد. پیگیر هستم تا خرید تجهیزات اگر واحد دیگه ای یه سویچ پر سرعت تر دارن بصورت امانت تهیه کنیم 1400/7/10شنبه - ساعت ١٢:١٠
  #67071
  1(بسته شده) 1400/7/4 15:45:04 - 67071#
  • اقدامات :
  • بازرسی از سیستم های معاونت تحقیقات ( شماره 1 ) (معاونت تحقیقات و فناوری)

  احسان حاتمی (0639476236)

  با سلام پیرو قطعی برق هفته پیش، برای سویچ مشکل بوجود امده که به اقای صالحی همان روز اطلاع دادیم . لیست تجهیزات برای کارپرداز ارسال شد که خریداری گردد. پیگیر هستم تا خرید تجهیزات اگر واحد دیگه ای یه سویچ پر سرعت تر دارن بصورت امانت تهیه کنیم

  12.10 ظهر | 10 مهر 00