ویدئو کنفرانس سال 1400 (مدیریت فاوا)

 • برگزاری و پشتیبانی
 • مسئول :
 • بابک شهسواربابک شهسوار
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1400/1/1
  • تخمین پایان : 1400/12/29
  • پایان به موقع : 1400/12/24
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 242 روز
  • مدت زمان اجرا : 359 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 1000 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
  • فاطمه گلی : 1 ساعت/نفر
  • بابک قهرمانی : 1 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 1 ساعت/نفر
  • علی صبوری : 1 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
  • یاسر خسروشاه : 1 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
  • مهدی جوارشی : 1 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 1 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 400 ساعت/نفر
  • میلاد قاضی زاده : 1 ساعت/نفر
  • اشرف ژاله : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  برگزاری ویدئو کنفرانس هیئت امنا1400/2/19یكشنبه - ساعت ١٤:٤٦
  ساعت 8 صبح تست انجام شد 1400/2/19یكشنبه - ساعت ١٤:٤٧
  ساعت 9 سرور ادوب کانکت مشکل پیدا کرد 1400/2/19یكشنبه - ساعت ١٤:٤٧
  ساعت 9:20 از اسکای روم به جای ادوب کانکت استفاده کردیم
  1400/2/19یكشنبه - ساعت ١٤:٤٨
  ساعت 10 ادوب کانکت به مدار برگشت1400/2/19یكشنبه - ساعت ١٤:٤٨
  این جلسه کامل از اسکای روم استفاده شد1400/2/19یكشنبه - ساعت ١٤:٤٩
  مهندس سید حسن هاشمی نیز در این پروژه مشارکت داشتند.1400/2/19یكشنبه - ساعت ١٤:٤٩
  باید مشکل بوجود آمده برای سرور ادوب کانکت تحلیل و بررسی شود که اقدام انجام خواهد شد.1400/2/19یكشنبه - ساعت ١٤:٥٢
  روز سه شنبه ساعت 8 تا ساعت 13 جلسه ریاست دانشگاه و وزارتخانه 1400/2/22چهارشنبه - ساعت ٨:٥٢
  ساعت 8:30 تا ساعت 9 سرور وزارتخانه قطع شد 1400/2/22چهارشنبه - ساعت ٨:٥٣
  از سمت ما مشکلی وجود نداشت 1400/2/22چهارشنبه - ساعت ٨:٥٣
  #56286
  1(بسته شده) 1400/2/19 14:46:19 - 56286#
  • اقدامات :
  • برگزاری و پشتیبانی ویدئو کنفرانس سال 1400 (مدیریت فاوا)

  بابک شهسوار (0941053164)

  برگزاری ویدئو کنفرانس هیئت امنا

  14.46 ظهر | 19 ارديبهشت 00

  بابک شهسوار (0941053164)

  ساعت 8 صبح تست انجام شد

  14.47 ظهر | 19 ارديبهشت 00

  بابک شهسوار (0941053164)

  ساعت 9 سرور ادوب کانکت مشکل پیدا کرد

  14.47 ظهر | 19 ارديبهشت 00

  بابک شهسوار (0941053164)

  ساعت 9:20 از اسکای روم به جای ادوب کانکت استفاده کردیم

  14.48 ظهر | 19 ارديبهشت 00

  بابک شهسوار (0941053164)

  ساعت 10 ادوب کانکت به مدار برگشت

  14.48 ظهر | 19 ارديبهشت 00

  بابک شهسوار (0941053164)

  این جلسه کامل از اسکای روم استفاده شد

  14.49 ظهر | 19 ارديبهشت 00

  بابک شهسوار (0941053164)

  مهندس سید حسن هاشمی نیز در این پروژه مشارکت داشتند.

  14.49 ظهر | 19 ارديبهشت 00

  بابک شهسوار (0941053164)

  باید مشکل بوجود آمده برای سرور ادوب کانکت تحلیل و بررسی شود که اقدام انجام خواهد شد.

  14.52 ظهر | 19 ارديبهشت 00

  بابک شهسوار (0941053164)

  روز سه شنبه ساعت 8 تا ساعت 13 جلسه ریاست دانشگاه و وزارتخانه

  8.52 صبح | 22 ارديبهشت 00

  بابک شهسوار (0941053164)

  ساعت 8:30 تا ساعت 9 سرور وزارتخانه قطع شد

  8.53 صبح | 22 ارديبهشت 00

  بابک شهسوار (0941053164)

  از سمت ما مشکلی وجود نداشت

  8.53 صبح | 22 ارديبهشت 00