جمع آوری تجهیزات مورد نیاز نسخه نویسی و نسحه پیچی الکترونیک در سطح بیمارستانها (درمان)

 • مسئول :
 • مهدی قاسم پورمهدی قاسم پور
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/12/17
  • تخمین پایان : 1399/12/19
  • پایان با تاخیر : 1399/12/19
  • مدت زمان تخمین : 2 روز
  • روز های کاری : 3 روز
  • مدت زمان اجرا : 2 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 60 ساعت/نفر
  • معصومه اسدی : 1 ساعت/نفر
  • مهدی قاسم پور : 1 ساعت/نفر
  • پریزاد مهوش : 1 ساعت/نفر
  • سیدمحمد سیدی : 2 ساعت/نفر
  • بهمن پناه : 1 ساعت/نفر
  • سید حسین حسینی فر : 1 ساعت/نفر
  • صمد حسن پور : 0 ساعت/نفر
  • مهدی امجدی : 1 ساعت/نفر
  • آیلر شادکامی : 1 ساعت/نفر
  • هوشنگ شکیبا : 1 ساعت/نفر
  • مجید سیاوشی : 2 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  فوری * فوری
  با سلام لطفا تعداد پزشکان درمانگاه و تعداد اتاقها وسیستم موجود در اتاقهای درمانگاه را حداکثر تا ساعت 10 امروز برای اینجانب ارسال نمایید.
  1399/12/18دوشنبه - ساعت ٨:٤٩
  با سلام فایل به پیوست ارسال می گردد
  پزشک بیهوشی
  اطفال
  زنان 2 پزشک
  جراحی عمومی 2 پزشک(یک پزشک فقط پنج شنبه ها)
  داخلی 2 پزشک
  متخصص روان پزشک
  چشم پزشک
  پنج شنبه اول هر ماه دکتر اورولوژی
  تعداد اتاق درمانگاه چهار تا و تعداد سیستم نیز چهار عدد می باشد
  1399/12/18دوشنبه - ساعت ٩:٣
  با سلام واحترام
  *کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا (ع)
  تعداد 43 پزشک در بهمن ماه
  تعداد 9 اتاق
  تعداد 9 سیستم

  *درمانگاه اورژانس بیمارستان امام رضا (ع)
  تعداد 13 پزشک در بهمن ماه
  تعداد 2 اتاق
  تعداد 2 سیستم
  1399/12/18دوشنبه - ساعت ٩:١٤
  سلام. درمانگاه ما از اول کرونا تعطیله. اطلاعات مربوط به سال قبل هست
  تعداد پزشکان 27
  تعداد اتاق های درمانگاه 8
  تعداد سیستم ها 5 تا بود 2 تا به بخش دادیم 3 تا فعلا موجود هست
  1399/12/18دوشنبه - ساعت ٩:١٧
  ما با سلام با توجه به اینکه درمانگاه تخصصی مجزا نداریم و درمانگاه اورژانس داریم که مشترکا از یک فضا استفاده میکنند تعداد چهار عدد سیستم کامپیوتری (زیروکلاینت) و دو عدد پرینتر hp 402 dn وجود دارد. با تشکر1399/12/18دوشنبه - ساعت ٩:٢٢
  ما تعداد پزشکان عمومی یک نفر
  متخصص طب اورژانس یک نفر
  1399/12/18دوشنبه - ساعت ٩:٢٤
  تعداد اتاق ها 6
  تعداد متخصص 6 ( اطفال - زنان - جراح - داخلی - قلب - سونو )
  تمامی اتاق ها سیستم دارند
  1399/12/18دوشنبه - ساعت ٩:٢٨
  اورژانس یک پزشک عمومی
  اتاق بدون سیستم
  1399/12/18دوشنبه - ساعت ٩:٣٠
  فایلتون رو فشرده کنین بعد ارسال کنین1399/12/18دوشنبه - ساعت ٩:٣٩
  سلام
  در کلینیک ویژه
  متخصصین : 1-پزشک متخصص زنان(بدون سیستم) 2-پزشک متخصص داخلی(سیستم دارد) 3-پزشک متخصص اطفال(بدون سیستم) 4-پزشک متخصص جراح عمومی(سیستم دارد) 5-پزشک متخصص قلب (بدون سیستم )
  هر پزشک متخصص در یک اتاق است.
  عمومی در درمانگاه اورژانس یکنفر(یک اتاق بدون سیستم)
  1399/12/18دوشنبه - ساعت ٩:٤٠
  اورژانس یک سیستم یک اتاق پزشک عمومی 1399/12/18دوشنبه - ساعت ١٠:٠
  تعدادشون رو بگو مهندس مثلا 10 نفرن در ماه ک چرخشی در هر شیفت 1 نفر هست1399/12/18دوشنبه - ساعت ١٠:٧
  صح با سلام و احترام،
  کلینیک تخصصی شیروان دارای 24 پزشک متخصص با 15 سیستم می باشد.
  1399/12/18دوشنبه - ساعت ١٠:٤٣
  صح مهندس قاسم پور از تاخیر در ارسال پیام به دلیل حضور در جلسه عذرخواهی میکنم.1399/12/18دوشنبه - ساعت ١٠:٤٤
  درمانگاه اورژانس پزشک عمومی 8
  طب اورژانس 7
  سیستم های اورژانس و درمانگاه یکی هست تعداد کل 7
  1399/12/18دوشنبه - ساعت ١٠:٤٦
  سلام تعداد پزشکان و تعداد اتاق کلینیک ویژه امام علی ارسال شد1399/12/18دوشنبه - ساعت ١٠:٤٨
  صح بیمارستان: تعداد پزشک عمومی مستقر در بخش اورژانس بصورت شیف در گردش 10 نفر می باشند و تعداد اتاق و سیستم 1 واحد می باشد.1399/12/18دوشنبه - ساعت ١١:٠
  ما با سلام
  درمانگاه اورژانس یک پزشک و یک سیستم
  درمانگاه ناباروری یک پزشک و یک سیستم
  1399/12/18دوشنبه - ساعت ١١:١٢
  #53064
  لیست تجهیزات مورد نیاز و موجود جهت نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک1399/12/18دوشنبه - ساعت ١٢:٥٢
  #53126
  1 1399/12/18 08:49:26 - 53064#
  • اقدامات :
  • جمع آوری تجهیزات مورد نیاز نسخه نویسی و نسحه پیچی الکترونیک در سطح بیمارستانها (درمان)

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  فوری * فوری
  با سلام لطفا تعداد پزشکان درمانگاه و تعداد اتاقها وسیستم موجود در اتاقهای درمانگاه را حداکثر تا ساعت 10 امروز برای اینجانب ارسال نمایید.

  8.49 صبح | 18 اسفند 99

  آیلر شادکامی (5249898610)

  با سلام فایل به پیوست ارسال می گردد
  پزشک بیهوشی
  اطفال
  زنان 2 پزشک
  جراحی عمومی 2 پزشک(یک پزشک فقط پنج شنبه ها)
  داخلی 2 پزشک
  متخصص روان پزشک
  چشم پزشک
  پنج شنبه اول هر ماه دکتر اورولوژی
  تعداد اتاق درمانگاه چهار تا و تعداد سیستم نیز چهار عدد می باشد

  9.3 صبح | 18 اسفند 99

  سیدمحمد سیدی (0682456756)

  با سلام واحترام
  *کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا (ع)
  تعداد 43 پزشک در بهمن ماه
  تعداد 9 اتاق
  تعداد 9 سیستم

  *درمانگاه اورژانس بیمارستان امام رضا (ع)
  تعداد 13 پزشک در بهمن ماه
  تعداد 2 اتاق
  تعداد 2 سیستم

  9.14 صبح | 18 اسفند 99

  پریزاد مهوش (0682444911)

  سلام. درمانگاه ما از اول کرونا تعطیله. اطلاعات مربوط به سال قبل هست
  تعداد پزشکان 27
  تعداد اتاق های درمانگاه 8
  تعداد سیستم ها 5 تا بود 2 تا به بخش دادیم 3 تا فعلا موجود هست

  9.17 صبح | 18 اسفند 99
  ما

  مهدی امجدی (0829772316)

  با سلام با توجه به اینکه درمانگاه تخصصی مجزا نداریم و درمانگاه اورژانس داریم که مشترکا از یک فضا استفاده میکنند تعداد چهار عدد سیستم کامپیوتری (زیروکلاینت) و دو عدد پرینتر hp 402 dn وجود دارد. با تشکر

  9.22 صبح | 18 اسفند 99
  ما

  مهدی امجدی (0829772316)

  تعداد پزشکان عمومی یک نفر
  متخصص طب اورژانس یک نفر

  9.24 صبح | 18 اسفند 99

  مجید سیاوشی (6359885824)

  تعداد اتاق ها 6
  تعداد متخصص 6 ( اطفال - زنان - جراح - داخلی - قلب - سونو )
  تمامی اتاق ها سیستم دارند

  9.28 صبح | 18 اسفند 99

  مجید سیاوشی (6359885824)

  اورژانس یک پزشک عمومی
  اتاق بدون سیستم

  9.30 صبح | 18 اسفند 99

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  فایلتون رو فشرده کنین بعد ارسال کنین

  9.39 صبح | 18 اسفند 99

  سید حسین حسینی فر (0759720835)

  سلام
  در کلینیک ویژه
  متخصصین : 1-پزشک متخصص زنان(بدون سیستم) 2-پزشک متخصص داخلی(سیستم دارد) 3-پزشک متخصص اطفال(بدون سیستم) 4-پزشک متخصص جراح عمومی(سیستم دارد) 5-پزشک متخصص قلب (بدون سیستم )
  هر پزشک متخصص در یک اتاق است.
  عمومی در درمانگاه اورژانس یکنفر(یک اتاق بدون سیستم)

  9.40 صبح | 18 اسفند 99

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  تعدادشون رو بگو مهندس مثلا 10 نفرن در ماه ک چرخشی در هر شیفت 1 نفر هست

  10.7 صبح | 18 اسفند 99
  صح

  صمد حسن پور (0829761675)

  با سلام و احترام،
  کلینیک تخصصی شیروان دارای 24 پزشک متخصص با 15 سیستم می باشد.

  10.43 صبح | 18 اسفند 99
  صح

  صمد حسن پور (0829761675)

  مهندس قاسم پور از تاخیر در ارسال پیام به دلیل حضور در جلسه عذرخواهی میکنم.

  10.44 صبح | 18 اسفند 99

  پریزاد مهوش (0682444911)

  درمانگاه اورژانس پزشک عمومی 8
  طب اورژانس 7
  سیستم های اورژانس و درمانگاه یکی هست تعداد کل 7

  10.46 صبح | 18 اسفند 99

  بهمن پناه (0682485837)

  سلام تعداد پزشکان و تعداد اتاق کلینیک ویژه امام علی ارسال شد

  10.48 صبح | 18 اسفند 99
  صح

  صمد حسن پور (0829761675)

  بیمارستان: تعداد پزشک عمومی مستقر در بخش اورژانس بصورت شیف در گردش 10 نفر می باشند و تعداد اتاق و سیستم 1 واحد می باشد.

  11.0 صبح | 18 اسفند 99
  ما

  معصومه اسدی (0681830417)

  با سلام
  درمانگاه اورژانس یک پزشک و یک سیستم
  درمانگاه ناباروری یک پزشک و یک سیستم

  11.12 صبح | 18 اسفند 99
  2(بسته شده) 1399/12/18 12:52:11 - 53126#
  • اقدامات :
  • جمع آوری تجهیزات مورد نیاز نسخه نویسی و نسحه پیچی الکترونیک در سطح بیمارستانها (درمان)

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  لیست تجهیزات مورد نیاز و موجود جهت نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک

  12.52 ظهر | 18 اسفند 99