شورای سیاستگذاری فاوا (مدیریت آمار و فناوری اطلاعات)

 • مسئول :
 • بابک شهسواربابک شهسوار
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/12/12
  • تخمین پایان : 1400/2/31
  • پایان به موقع : 1400/2/21
  • مدت زمان تخمین : 80 روز
  • روز های کاری : 45 روز
  • مدت زمان اجرا : 70 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 50 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
  • سیده سمیرا حسینی : 1 ساعت/نفر
  • مهدی قاسم پور : 1 ساعت/نفر
  • مهدی جوارشی : 1 ساعت/نفر
  • فرشید خواجه پور : 1 ساعت/نفر
  • رضا علی آبادی : 1 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 30 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  اولین جلسه شورای اداری مدیریت فاوا

  پیرو تیکت شماره --- دعوت نامه شماره ---- مورخه 1399/12/12 از اعضاء دعوت بعمل آمد که متن صورتجلسه نیز در همان تیکت نیز وجود داشت.
  1399/12/12سه شنبه - ساعت ١٤:١١
  مصوبات:1399/12/12سه شنبه - ساعت ١٤:١٥
  جح مصوبات:1399/12/12سه شنبه - ساعت ١٤:٥٨
  جح مصوبه شماره 11399/12/12سه شنبه - ساعت ١٥:٠
  جح مصوبه شماره 2:1399/12/12سه شنبه - ساعت ٢١:١٠
  مصوبه شماره 3:
  گردش کار فرم درخواست خرید تجهیزات فاوا به شرح ذیل می باشد:
  1399/12/12سه شنبه - ساعت ٢١:٢٠
  1399/12/12سه شنبه - ساعت ٢١:٢١
  جح مصوبه شماره4 :
  انشا الله این جلسه بصورت ماهانه برگزار خواهد شد و حضور، برای دبیران 3 گانه اجباری و برای سایر مسئولان فاوا معاونت ها اختیاری است.
  1399/12/12سه شنبه - ساعت ٢١:٢٣
  جح مصوبه شماره 5:
  1399/12/12سه شنبه - ساعت ٢١:٣٢
  جح مصوبه شماره 6:
  هر درخواست خرید می بایست بر اساس درگاه الکترونیکی ذکر شده در مصوبه بند 5 باشد و همچنین قبلا باید در برنامه تأمین اعتبار سال 1400 نیز اشاره شده باشد.
  1399/12/12سه شنبه - ساعت ٢١:٣٥
  جح مصوبه شماره 7:
  - مسئولیت شرعی و قانونی تأیید و یا عدم تأیید درخواست خرید به عهده دبیر فاوا مربوطه می باشد.
  1399/12/12سه شنبه - ساعت ٢١:٣٦
  جح مصوبه شماره 8:
  آخرین مهلت ارائه برنامه عملیاتی و تأمین اعتبار تجهیزات مورد نیاز واحد ها برای سال 1400 مورخه 19 اسفند 1399 است و مسئولیت آن به عهده مسئول فاوا هر واحد و دبیر فاوا حوزه تخصصی است.
  1399/12/12سه شنبه - ساعت ٢١:٣٧
  جح مصوبه شماره 9:
  مکانیزم بررسی عملکرد پرسنل فاوا فقط و فقط از طریق سامانه تیکیت است.
  - صفر بودن تعداد پیام های دریافتی
  - صفر بودن تعداد تیکیت های باز
  - نداشتن پروژه های با مهلت زمانی کمتر از 5 روز .

  عدم رعایت هر یک از موارد فوق این اختیار را برای برخورد قانونی با فرد متخلف مهیا می کند.
  1399/12/12سه شنبه - ساعت ٢١:٤٢
  جح ضمناً آموزش های لازم در خصوص نحوه کار با سامانه تیکیت به اعضای جلسه داده شد.
  1399/12/12سه شنبه - ساعت ٢١:٤٣
  جح دوستانی که مصوبات را مشاهد کرده اند ، لطفاً این تیکیت را ببندند.1399/12/12سه شنبه - ساعت ٢١:٤٣
  مصوبات جلسه رویت شد. با تشکر از تمامی اعضای جلسه1399/12/13چهارشنبه - ساعت ١:١٤
  سس با تشکر1399/12/13چهارشنبه - ساعت ٧:٥٠
  سپاسگزارم1399/12/13چهارشنبه - ساعت ٧:٥٦
  با سلام
  جناب مهندس حیدرپور با توجه به اینکه اختیارات جدیدی به دبیران سه حوزه واگذار کردید و با عنایت به اینکه حوزه درمان و بهداشت دارای کارانه عملکردی در حوزه خودشان هستند، نظر به اینکه در جلسه فرمودید از این به بعد ما جزء نیروهای ستاد فاوا محسوب میشویم لذا لطف کنید نام بنده را با اختیارات خودتان از طرف ستاد فاوا جهت دریافت کارانه عملکردی کارکنان ستاد فاوا اضافه نمایید. با تشکر
  1399/12/13چهارشنبه - ساعت ١٥:٣٥
  جح مورد قبول نیست1399/12/13چهارشنبه - ساعت ١٩:٥٣
  مصوبات رویت شد 1399/12/17یكشنبه - ساعت ١٢:٣٢
  #52687
  1(بسته شده) 1399/12/12 14:11:05 - 52687#
  • اقدامات :
  • شورای سیاستگذاری فاوا (مدیریت آمار و فناوری اطلاعات)

  بابک شهسوار (0941053164)

  اولین جلسه شورای اداری مدیریت فاوا

  پیرو تیکت شماره --- دعوت نامه شماره ---- مورخه 1399/12/12 از اعضاء دعوت بعمل آمد که متن صورتجلسه نیز در همان تیکت نیز وجود داشت.

  14.11 ظهر | 12 اسفند 99

  بابک شهسوار (0941053164)

  مصوبات:

  14.15 ظهر | 12 اسفند 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  مصوبات:

  14.58 ظهر | 12 اسفند 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  مصوبه شماره 1

  15.0 ظهر | 12 اسفند 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  مصوبه شماره 2:

  21.10 ظهر | 12 اسفند 99

  شبنم حصاری (0682469173)

  مصوبه شماره 3:
  گردش کار فرم درخواست خرید تجهیزات فاوا به شرح ذیل می باشد:

  21.20 ظهر | 12 اسفند 99

  شبنم حصاری (0682469173)

  21.21 ظهر | 12 اسفند 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  مصوبه شماره4 :
  انشا الله این جلسه بصورت ماهانه برگزار خواهد شد و حضور، برای دبیران 3 گانه اجباری و برای سایر مسئولان فاوا معاونت ها اختیاری است.

  21.23 ظهر | 12 اسفند 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  مصوبه شماره 5:

  21.32 ظهر | 12 اسفند 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  مصوبه شماره 6:
  هر درخواست خرید می بایست بر اساس درگاه الکترونیکی ذکر شده در مصوبه بند 5 باشد و همچنین قبلا باید در برنامه تأمین اعتبار سال 1400 نیز اشاره شده باشد.

  21.35 ظهر | 12 اسفند 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  مصوبه شماره 7:
  - مسئولیت شرعی و قانونی تأیید و یا عدم تأیید درخواست خرید به عهده دبیر فاوا مربوطه می باشد.

  21.36 ظهر | 12 اسفند 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  مصوبه شماره 8:
  آخرین مهلت ارائه برنامه عملیاتی و تأمین اعتبار تجهیزات مورد نیاز واحد ها برای سال 1400 مورخه 19 اسفند 1399 است و مسئولیت آن به عهده مسئول فاوا هر واحد و دبیر فاوا حوزه تخصصی است.

  21.37 ظهر | 12 اسفند 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  مصوبه شماره 9:
  مکانیزم بررسی عملکرد پرسنل فاوا فقط و فقط از طریق سامانه تیکیت است.
  - صفر بودن تعداد پیام های دریافتی
  - صفر بودن تعداد تیکیت های باز
  - نداشتن پروژه های با مهلت زمانی کمتر از 5 روز .

  عدم رعایت هر یک از موارد فوق این اختیار را برای برخورد قانونی با فرد متخلف مهیا می کند.

  21.42 ظهر | 12 اسفند 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  ضمناً آموزش های لازم در خصوص نحوه کار با سامانه تیکیت به اعضای جلسه داده شد.

  21.43 ظهر | 12 اسفند 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  دوستانی که مصوبات را مشاهد کرده اند ، لطفاً این تیکیت را ببندند.

  21.43 ظهر | 12 اسفند 99

  یاسر خسروشاه (0681970820)

  مصوبات جلسه رویت شد. با تشکر از تمامی اعضای جلسه

  1.14 صبح | 13 اسفند 99
  سس

  سیده سمیرا حسینی (0681959576)

  با تشکر

  7.50 صبح | 13 اسفند 99

  شبنم حصاری (0682469173)

  سپاسگزارم

  7.56 صبح | 13 اسفند 99

  فرشید خواجه پور (0829409009)

  با سلام
  جناب مهندس حیدرپور با توجه به اینکه اختیارات جدیدی به دبیران سه حوزه واگذار کردید و با عنایت به اینکه حوزه درمان و بهداشت دارای کارانه عملکردی در حوزه خودشان هستند، نظر به اینکه در جلسه فرمودید از این به بعد ما جزء نیروهای ستاد فاوا محسوب میشویم لذا لطف کنید نام بنده را با اختیارات خودتان از طرف ستاد فاوا جهت دریافت کارانه عملکردی کارکنان ستاد فاوا اضافه نمایید. با تشکر

  15.35 ظهر | 13 اسفند 99

  بابک شهسوار (0941053164)

  مصوبات رویت شد

  12.32 ظهر | 17 اسفند 99