طراحی سامانه مدیریت و صدور گواهینامه و تقدیر نامه (مدیریت آمار و فناوری اطلاعات)

 • مسئول :
 • بابک قهرمانیبابک قهرمانی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/12/10
  • تخمین پایان : 1400/2/31
  • پایان با تاخیر : 1400/7/19
  • مدت زمان تخمین : 82 روز
  • روز های کاری : 149 روز
  • مدت زمان اجرا : 225 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 336 ساعت/نفر
  • بابک قهرمانی : 168 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 168 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  بق با سلام
  لطفا بر اساس گانت های پروژه های تحت پیگیری اینجانب تاریخ پایان پروژه های ذیل به تاریخ داده شده اصلاح گردند. با تشکر
  میز خدمت الکترونیک 13/12/99
  طراحی و برنامه نویسی سامانه شناسنامه 1400/02/08
  طراحی سامانه صورتجلسات الکترونیک 1400/02/11
  طراحی و برنامه نویسی سامانه تغذیه 1399/12/26
  طراحی سامانه فرآیند ساز 1400/01/18
  طراحی سامانه مدیریت و صدور گواهینامه و تقدیر نامه 1400/02/14
  1399/12/11دوشنبه - ساعت ١١:٢٩
  #52591
  1(بسته شده) 1399/12/11 11:29:54 - 52591#
  • اقدامات :
  • طراحی سامانه مدیریت و صدور گواهینامه و تقدیر نامه (مدیریت آمار و فناوری اطلاعات)
  بق

  بابک قهرمانی (0670090794)

  با سلام
  لطفا بر اساس گانت های پروژه های تحت پیگیری اینجانب تاریخ پایان پروژه های ذیل به تاریخ داده شده اصلاح گردند. با تشکر
  میز خدمت الکترونیک 13/12/99
  طراحی و برنامه نویسی سامانه شناسنامه 1400/02/08
  طراحی سامانه صورتجلسات الکترونیک 1400/02/11
  طراحی و برنامه نویسی سامانه تغذیه 1399/12/26
  طراحی سامانه فرآیند ساز 1400/01/18
  طراحی سامانه مدیریت و صدور گواهینامه و تقدیر نامه 1400/02/14

  11.29 صبح | 11 اسفند 99