طراحی سامانه میز خدمت الکترونیک (دبیرخانه الکترونیک)

 • مسئول :
 • بابک قهرمانیبابک قهرمانی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/11/12
  • تخمین پایان : 1400/1/20
  • پایان با تاخیر : 1400/1/21
  • مدت زمان تخمین : 68 روز
  • روز های کاری : 44 روز
  • مدت زمان اجرا : 69 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 125 ساعت/نفر
  • بابک قهرمانی : 25 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  جح طراحی سامانه ارتباط با ارباب رجوع1399/11/19یكشنبه - ساعت ١١:٧
  جح طبق برنامه ریزی شده از قبل، نسبت به طراحی و پیاده سازی سامانه ارتباط با ارباب رجوع اقدام فرمائید.1399/11/19یكشنبه - ساعت ١١:٨
  جح مدت زمان پیش بینی شده برای این پروژه 15 روز کاری است.1399/11/19یكشنبه - ساعت ١١:٨
  جح قبل از طراحی و کد نویسی سامانه، کلیه موارد با مهندس قهرمانی بررسی و کنترل گردد.1399/11/19یكشنبه - ساعت ١١:٨
  جح توجه:
  کلیه تیکت های مرتبط یا سایر مستندات این پروژه به همین تیکیت الصاق گردد.
  1399/11/19یكشنبه - ساعت ١١:٩
  جح توجه:
  از تولید تیکت جدی برای این موضوع جدا خود داری گردد.
  1399/11/19یكشنبه - ساعت ١١:١٠
  باشه چشم
  1399/11/19یكشنبه - ساعت ١١:٢٢
  با سلام
  اقداماتی که انجام شده
  1- قابلیت فراخوانی اطلاعات از پایگاه داده
  2- قابلیت ثبت فرم پر شده توسط کاربر در پایگاه داده
  3- قابلیت ویرایش فرم
  اقداماتی که میخوام در این مرحله انجام بدم
  1- ایجاد پروفایل برای کاربران سامانه
  2- قابلیت بارگزاری فایل در سامانه

  1399/11/29چهارشنبه - ساعت ٩:٠
  با سلام
  تا الان یکسری تجربیاتی خوبی به دست آوردیم
  با اجازتون میخوام طبق فیلم های آموزشی الف یار با دور تند پیش برم تا یک شمای کلی از نقشه راه داشته باشم و از سردرگمی در بیام
  یه جورایی تو بعضی از مسائل خیلی سردرگم بودم و وقتم را میگرفت
  تجربه خوب این است که باید دیدن کامل فیلم ها سرعت پیشرفت پروژه سریع تر می شود.
  در حال حاضر تا قسمت 20 فیلمهای آموزشی پیش رفتم
  39 قسمت کل فیلمهاست.
  1399/11/29چهارشنبه - ساعت ١٤:٢٢
  با سلام
  فاز اول پروژه مربوطه تکمیل شده
  لطفا یک برای تاریخ 99/12/11 تاریخی را مشخص کنید تا برای پرزنت حضورتون برسیم
  1399/12/10یكشنبه - ساعت ١٤:٥٠
  1399/12/10یكشنبه - ساعت ١٥:٥
  #51348
  بق با سلام
  لطفا بر اساس گانت های پروژه های تحت پیگیری اینجانب تاریخ پایان پروژه های ذیل به تاریخ داده شده اصلاح گردند. با تشکر
  میز خدمت الکترونیک 13/12/99
  طراحی و برنامه نویسی سامانه شناسنامه 1400/02/08
  طراحی سامانه صورتجلسات الکترونیک 1400/02/11
  طراحی و برنامه نویسی سامانه تغذیه 1399/12/26
  طراحی سامانه فرآیند ساز 1400/01/18
  طراحی سامانه مدیریت و صدور گواهینامه و تقدیر نامه 1400/02/14
  1399/12/11دوشنبه - ساعت ١١:٢٩
  #52591
  1(بسته شده) 1399/11/19 11:07:21 - 51348#
  • اقدامات :
  • میز خدمت الکترونیک (دبیرخانه الکترونیک)
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  طراحی سامانه ارتباط با ارباب رجوع

  11.7 صبح | 19 بهمن 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  طبق برنامه ریزی شده از قبل، نسبت به طراحی و پیاده سازی سامانه ارتباط با ارباب رجوع اقدام فرمائید.

  11.8 صبح | 19 بهمن 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  مدت زمان پیش بینی شده برای این پروژه 15 روز کاری است.

  11.8 صبح | 19 بهمن 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  قبل از طراحی و کد نویسی سامانه، کلیه موارد با مهندس قهرمانی بررسی و کنترل گردد.

  11.8 صبح | 19 بهمن 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  توجه:
  کلیه تیکت های مرتبط یا سایر مستندات این پروژه به همین تیکیت الصاق گردد.

  11.9 صبح | 19 بهمن 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  توجه:
  از تولید تیکت جدی برای این موضوع جدا خود داری گردد.

  11.10 صبح | 19 بهمن 99

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  باشه چشم

  11.22 صبح | 19 بهمن 99

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  با سلام
  اقداماتی که انجام شده
  1- قابلیت فراخوانی اطلاعات از پایگاه داده
  2- قابلیت ثبت فرم پر شده توسط کاربر در پایگاه داده
  3- قابلیت ویرایش فرم
  اقداماتی که میخوام در این مرحله انجام بدم
  1- ایجاد پروفایل برای کاربران سامانه
  2- قابلیت بارگزاری فایل در سامانه

  9.0 صبح | 29 بهمن 99

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  با سلام
  تا الان یکسری تجربیاتی خوبی به دست آوردیم
  با اجازتون میخوام طبق فیلم های آموزشی الف یار با دور تند پیش برم تا یک شمای کلی از نقشه راه داشته باشم و از سردرگمی در بیام
  یه جورایی تو بعضی از مسائل خیلی سردرگم بودم و وقتم را میگرفت
  تجربه خوب این است که باید دیدن کامل فیلم ها سرعت پیشرفت پروژه سریع تر می شود.
  در حال حاضر تا قسمت 20 فیلمهای آموزشی پیش رفتم
  39 قسمت کل فیلمهاست.

  14.22 ظهر | 29 بهمن 99

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  با سلام
  فاز اول پروژه مربوطه تکمیل شده
  لطفا یک برای تاریخ 99/12/11 تاریخی را مشخص کنید تا برای پرزنت حضورتون برسیم

  14.50 ظهر | 10 اسفند 99
  2(بسته شده) 1399/12/11 11:29:54 - 52591#
  • اقدامات :
  • میز خدمت الکترونیک (دبیرخانه الکترونیک)
  بق

  بابک قهرمانی (0670090794)

  با سلام
  لطفا بر اساس گانت های پروژه های تحت پیگیری اینجانب تاریخ پایان پروژه های ذیل به تاریخ داده شده اصلاح گردند. با تشکر
  میز خدمت الکترونیک 13/12/99
  طراحی و برنامه نویسی سامانه شناسنامه 1400/02/08
  طراحی سامانه صورتجلسات الکترونیک 1400/02/11
  طراحی و برنامه نویسی سامانه تغذیه 1399/12/26
  طراحی سامانه فرآیند ساز 1400/01/18
  طراحی سامانه مدیریت و صدور گواهینامه و تقدیر نامه 1400/02/14

  11.29 صبح | 11 اسفند 99