راه اندازی شبکه و زیر ساخت ساختمان جدید معاونت درمان (Infrastructure)

 • مسئول :
 • بابک شهسواربابک شهسوار
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/7/19
  • تخمین پایان : 1399/8/20
  • پایان به موقع : 1399/8/18
  • مدت زمان تخمین : 32 روز
  • روز های کاری : 19 روز
  • مدت زمان اجرا : 29 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 5 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
  • مهدی قاسم پور : 1 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 1 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام
  پس از حضور در بیمارستان امام رضا برای بازدید ساختمان مد نظر ، مدیر درمان آقای دکتر محمدزاده اظهار کردند که فیلا بازدیدی انجام نشود تا اطلاع ثانوی.
  1399/7/19شنبه - ساعت ١٢:٩
  #42010
  برای بازدید ساختمان درمان با مهندس قاسم پور هماهنگ کردیم پس از حضور در بیمارستان اقای دکتر محمد زاده گفتن نیازی به بازدید نیست و این مکان مناسب استقرار معاونت درمان نمی باشد موارد در هامش نامه شماره ٦٩٢٩٧//م.د/٩٩ مورخه 16-7-99 ثبت شد1399/7/19شنبه - ساعت ١٤:٣٧
  #42031
  سلام مهندس روز بخیر برای جابجایی معاونت درمان به بیمارستان امام رضا لطفا خبر نهایی رو بده که اقدام ویژه رو اگر لازم نیست ببندیم باز تاخیر نخوره1399/7/21دوشنبه - ساعت ٩:٦
  سلام مهندس من منتظر پیگیری شما هستم. لیست تجهیزات هم قبلا توسط مهندس شهسوار برای شما ارسال شده.1399/7/23چهارشنبه - ساعت ٨:٩
  #42189
  باسلام با توجه به بازدید دکتر محمدزاده از بیمارستان امام رضا(ع)
  گفتند که فیلا هیچ اقدامی برا تجهیز زیرساخت شبکه انجام نشه.
  در صورت که نتیجه نهایی اعلام شود به اطلاع جنابعالی میرسانم
  1399/7/27یكشنبه - ساعت ١٠:٥٧
  #42543
  سلام باتوجه به بازدید مهندس حاتمی و هماهنگی با مهندس قاسم پور و تاکید دکتر محمدزاده مبنی بر اینکه نیازی نیست برای ساختمان اقدامی گردد تا تعیین محل جدید لطفا اقدام را تا 15 ابان ماه تمدید بفرمایید1399/7/29سه شنبه - ساعت ١٢:٤٦
  #42743
  سلام طی تماس تلفنی با مهندس قاسم پور و مهندس حسینی جهت بازدید از مرکز شاهد هیچکدوم اطلاع نداشتن مقرر شد بررسی کنن و هماهنگ کنند برای بازدید مجموعه1399/8/7چهارشنبه - ساعت ٨:٣٧
  #43245
  1(بسته شده) 1399/7/19 12:09:57 - 42010#
  • اقدامات :
  • راه اندازی شبکه و زیر ساخت ساختمان جدید معاونت درمان (Infrastructure)

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  با سلام
  پس از حضور در بیمارستان امام رضا برای بازدید ساختمان مد نظر ، مدیر درمان آقای دکتر محمدزاده اظهار کردند که فیلا بازدیدی انجام نشود تا اطلاع ثانوی.

  12.9 ظهر | 19 مهر 99
  2 1399/7/19 14:37:22 - 42031#
  • اقدامات :
  • راه اندازی شبکه و زیر ساخت ساختمان جدید معاونت درمان (Infrastructure)

  احسان حاتمی (0639476236)

  برای بازدید ساختمان درمان با مهندس قاسم پور هماهنگ کردیم پس از حضور در بیمارستان اقای دکتر محمد زاده گفتن نیازی به بازدید نیست و این مکان مناسب استقرار معاونت درمان نمی باشد موارد در هامش نامه شماره ٦٩٢٩٧//م.د/٩٩ مورخه 16-7-99 ثبت شد

  14.37 ظهر | 19 مهر 99
  3(بسته شده) 1399/7/21 09:06:58 - 42189#
  • اقدامات :
  • راه اندازی شبکه و زیر ساخت ساختمان جدید معاونت درمان (Infrastructure)

  احسان حاتمی (0639476236)

  سلام مهندس روز بخیر برای جابجایی معاونت درمان به بیمارستان امام رضا لطفا خبر نهایی رو بده که اقدام ویژه رو اگر لازم نیست ببندیم باز تاخیر نخوره

  9.6 صبح | 21 مهر 99

  احسان حاتمی (0639476236)

  سلام مهندس من منتظر پیگیری شما هستم. لیست تجهیزات هم قبلا توسط مهندس شهسوار برای شما ارسال شده.

  8.9 صبح | 23 مهر 99
  4(بسته شده) 1399/7/27 10:57:22 - 42543#
  • اقدامات :
  • راه اندازی شبکه و زیر ساخت ساختمان جدید معاونت درمان (Infrastructure)

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  باسلام با توجه به بازدید دکتر محمدزاده از بیمارستان امام رضا(ع)
  گفتند که فیلا هیچ اقدامی برا تجهیز زیرساخت شبکه انجام نشه.
  در صورت که نتیجه نهایی اعلام شود به اطلاع جنابعالی میرسانم

  10.57 صبح | 27 مهر 99
  5(بسته شده) 1399/7/29 12:46:45 - 42743#
  • اقدامات :
  • راه اندازی شبکه و زیر ساخت ساختمان جدید معاونت درمان (Infrastructure)

  بابک شهسوار (0941053164)

  سلام باتوجه به بازدید مهندس حاتمی و هماهنگی با مهندس قاسم پور و تاکید دکتر محمدزاده مبنی بر اینکه نیازی نیست برای ساختمان اقدامی گردد تا تعیین محل جدید لطفا اقدام را تا 15 ابان ماه تمدید بفرمایید

  12.46 ظهر | 29 مهر 99
  6 1399/8/7 08:37:57 - 43245#
  • اقدامات :
  • راه اندازی شبکه و زیر ساخت ساختمان جدید معاونت درمان (Infrastructure)

  احسان حاتمی (0639476236)

  سلام طی تماس تلفنی با مهندس قاسم پور و مهندس حسینی جهت بازدید از مرکز شاهد هیچکدوم اطلاع نداشتن مقرر شد بررسی کنن و هماهنگ کنند برای بازدید مجموعه

  8.37 صبح | 7 آبان 99