گزارش تبادل اطلاعات پورتهای خارجی شبکه به تفکیک ماه (Switching)

این پروژه در نتیجه ادغام پروژه های ذیل ایجاد گردیده است :
 • لطفا هر ماه تمدید کنید
 • مسئول :
 • بابک شهسواربابک شهسوار
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/7/13
  • تخمین پایان : 1399/12/27
  • مدت زمان تخمین : 165 روز
  • روز های کاری : 114 روز
  • مدت زمان اجرا : 191 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 6 ساعت/نفر
  • جواد حیدرپور : 1 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 1 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  سلام
  لطفا تحلیل زمان مورد نیاز را ارسال کنید
  1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٩:٢٢
  ارتباط MPLS وزارت1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٩:٢٤
  اینترانت 1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٩:٢٤
  اینترنت زیرساخت
  اینترنت مخابرات
  1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٩:٢٤
  در خصوص ارتباط MPLS مقدار پهنای باند را با میزان واقعی مقایسه کنید
  یعنی آمار دربیارید چه سامانه هایی از ارتباط MPLS استفاده می کنند.
  متوجه میشیم سیب ، تعهدی و ... از این بستر استفاده می کنند.
  از وزارت آمار بگیریم لیست سرویس هایی که از این بستر باید استفاده کننده چی هستند.
  در کل بدست آوردن این اطلاعات به صرفه بودن هزینه پهنای مصرفی است.
  1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٩:٢٨
  اگه دائم ما از نصف پهنای استفاده می کنیم
  چرا باید 2 برابر بدهیم
  البته مبلغ هم مهم است.
  1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٩:٢٩
  تلاش کنیم سرویس های دیگر را هم روی آن ببریم.
  باید رایزنی با دانشگاه مشهد . آقای نوروزی در وزارت که اطلاعات تماس رو مهندس باقری داره
  1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٩:٣٠
  حتما گزاشات را در قالب سهم تفکیک ماه ثبت کنید1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٩:٣٤
  پیرو پیشنهاد مهندس شهسوار با مهندس قهرمانی مذاکره شود، آیا می توان اطلاعات سامانه مانیتورینگ را تومات واکشی کرد؟1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٩:٣٧
  با سلام و احترام
  از آقای مهندس امینی (وزارت) درخواست شد تا لیست سامانه هایی که از طریق mpls سرویس دهی می شوند را اعلام کنند.
  1399/7/14دوشنبه - ساعت ١٥:٤٨
  سلام
  لطفا آخرین اقدمات را گزارش دهید
  1399/7/27یكشنبه - ساعت ٨:١
  #41702
  1(بسته شده) 1399/7/13 19:22:17 - 41702#
  • اقدامات :
  • گزارش تبادل اطلاعات پورتهای خارجی شبکه به تفکیک ماه (Switching)

  جواد حیدرپور (0759984778)

  سلام
  لطفا تحلیل زمان مورد نیاز را ارسال کنید

  19.22 ظهر | 13 مهر 99

  جواد حیدرپور (0759984778)

  ارتباط MPLS وزارت

  19.24 ظهر | 13 مهر 99

  جواد حیدرپور (0759984778)

  اینترانت

  19.24 ظهر | 13 مهر 99

  جواد حیدرپور (0759984778)

  اینترنت زیرساخت
  اینترنت مخابرات

  19.24 ظهر | 13 مهر 99

  جواد حیدرپور (0759984778)

  در خصوص ارتباط MPLS مقدار پهنای باند را با میزان واقعی مقایسه کنید
  یعنی آمار دربیارید چه سامانه هایی از ارتباط MPLS استفاده می کنند.
  متوجه میشیم سیب ، تعهدی و ... از این بستر استفاده می کنند.
  از وزارت آمار بگیریم لیست سرویس هایی که از این بستر باید استفاده کننده چی هستند.
  در کل بدست آوردن این اطلاعات به صرفه بودن هزینه پهنای مصرفی است.

  19.28 ظهر | 13 مهر 99

  جواد حیدرپور (0759984778)

  اگه دائم ما از نصف پهنای استفاده می کنیم
  چرا باید 2 برابر بدهیم
  البته مبلغ هم مهم است.

  19.29 ظهر | 13 مهر 99

  جواد حیدرپور (0759984778)

  تلاش کنیم سرویس های دیگر را هم روی آن ببریم.
  باید رایزنی با دانشگاه مشهد . آقای نوروزی در وزارت که اطلاعات تماس رو مهندس باقری داره

  19.30 ظهر | 13 مهر 99

  جواد حیدرپور (0759984778)

  حتما گزاشات را در قالب سهم تفکیک ماه ثبت کنید

  19.34 ظهر | 13 مهر 99

  جواد حیدرپور (0759984778)

  پیرو پیشنهاد مهندس شهسوار با مهندس قهرمانی مذاکره شود، آیا می توان اطلاعات سامانه مانیتورینگ را تومات واکشی کرد؟

  19.37 ظهر | 13 مهر 99

  سمیه صفایی (0829442571)

  با سلام و احترام
  از آقای مهندس امینی (وزارت) درخواست شد تا لیست سامانه هایی که از طریق mpls سرویس دهی می شوند را اعلام کنند.

  15.48 ظهر | 14 مهر 99

  جواد حیدرپور (0759984778)

  سلام
  لطفا آخرین اقدمات را گزارش دهید

  8.1 صبح | 27 مهر 99