تعیین تکلیف هارد سیستم بیمارستان امام حسن (ع) (Hardware)

 • مسئول :
 • بابک شهسواربابک شهسوار
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/7/13
  • تخمین پایان : 1399/7/30
  • پایان به موقع : 1399/7/15
  • مدت زمان تخمین : 18 روز
  • روز های کاری : 13 روز
  • مدت زمان اجرا : 2 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 3 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
  • پریزاد مهوش : 0 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 1 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 0 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام هارد موجود(قبلی مهندس حیدری ) فرمت گردید و تحویل خانم حصاری گردید1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٤:٢١
  #41679
  با توجه به دستور مهندس حیدرپور مبنی بر تحویل رسید از بیمارستان امام حسن لطفا پروژه تعیین تکلیف هارد سیستم بیمارستان امام حسن (ع) تا پایان روز 14-7-99 تمدید شود1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٤:٢٣
  #41680
  با سلام توضیحاتی درخصوص هارد سیستم بیمارستان امام حسن (ع) :
  - در مورخه 13 مهر با خانم مهندس مهوش بصورت تلفنی مذاکره گردید و موارد ذیل اطلاع داده شد:
  1- کیس مهندس هاشمی متعلق به مدیریت فاوا دانشگاه بوده که در آن دو هارد اینترنال وجود داشته که با جابجایی مهندس هاشمی یک هارد که حاوی اطلاعات مدیریت فاوا دانشگاه بود به این مدیریت برگردانده شد و یک هارد بر روی کیس باقی ماند.
  2- با درخواست خانم مهندس مهوش سال گذشته یک هارد به بیمارستان تحویل داده شد که به گفته خانم مهندس مهوش هارد دارای مشکل بوده و قابل استفاده نبود.
  3- با تماس آقای دکتر حقیقی با آقای مهندس حیدرپور درخصوص هارد، به دستور آقای مهندس حیدرپور یک هارد با رسید تحویل خانم مهندس مهوش گردد.
  1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٥:٤٧
  با سلام هارد 500GB در مورخه 14 مهر سال 1399 با رسید تحویل خانم مهندس مهوش گردید. و رسید آن تحویل خانم حسینی معصوم شد. و همچنین تستر شبکه بیمارستان امام حسن ع نیز تحویل خانم مهندس مهوش گردید.1399/7/15سه شنبه - ساعت ٩:٤٨
  #41696
  هارد و تستر شبکه تحویل خاتم حصاری شد اقدام را ببندید لطفا1399/7/14دوشنبه - ساعت ١٥:٤٩
  #41797
  1(بسته شده) 1399/7/13 14:21:14 - 41679#
  • اقدامات :
  • تعیین تکلیف هارد سیستم بیمارستان امام حسن (ع) (Hardware)

  احسان حاتمی (0639476236)

  با سلام هارد موجود(قبلی مهندس حیدری ) فرمت گردید و تحویل خانم حصاری گردید

  14.21 ظهر | 13 مهر 99
  2(بسته شده) 1399/7/13 14:23:24 - 41680#
  • اقدامات :
  • تعیین تکلیف هارد سیستم بیمارستان امام حسن (ع) (Hardware)

  احسان حاتمی (0639476236)

  با توجه به دستور مهندس حیدرپور مبنی بر تحویل رسید از بیمارستان امام حسن لطفا پروژه تعیین تکلیف هارد سیستم بیمارستان امام حسن (ع) تا پایان روز 14-7-99 تمدید شود

  14.23 ظهر | 13 مهر 99
  3(بسته شده) 1399/7/13 15:47:18 - 41696#
  • اقدامات :
  • تعیین تکلیف هارد سیستم بیمارستان امام حسن (ع) (Hardware)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام توضیحاتی درخصوص هارد سیستم بیمارستان امام حسن (ع) :
  - در مورخه 13 مهر با خانم مهندس مهوش بصورت تلفنی مذاکره گردید و موارد ذیل اطلاع داده شد:
  1- کیس مهندس هاشمی متعلق به مدیریت فاوا دانشگاه بوده که در آن دو هارد اینترنال وجود داشته که با جابجایی مهندس هاشمی یک هارد که حاوی اطلاعات مدیریت فاوا دانشگاه بود به این مدیریت برگردانده شد و یک هارد بر روی کیس باقی ماند.
  2- با درخواست خانم مهندس مهوش سال گذشته یک هارد به بیمارستان تحویل داده شد که به گفته خانم مهندس مهوش هارد دارای مشکل بوده و قابل استفاده نبود.
  3- با تماس آقای دکتر حقیقی با آقای مهندس حیدرپور درخصوص هارد، به دستور آقای مهندس حیدرپور یک هارد با رسید تحویل خانم مهندس مهوش گردد.

  15.47 ظهر | 13 مهر 99

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام هارد 500GB در مورخه 14 مهر سال 1399 با رسید تحویل خانم مهندس مهوش گردید. و رسید آن تحویل خانم حسینی معصوم شد. و همچنین تستر شبکه بیمارستان امام حسن ع نیز تحویل خانم مهندس مهوش گردید.

  9.48 صبح | 15 مهر 99
  4(بسته شده) 1399/7/14 15:49:30 - 41797#
  • اقدامات :
  • تعیین تکلیف هارد سیستم بیمارستان امام حسن (ع) (Hardware)

  احسان حاتمی (0639476236)

  هارد و تستر شبکه تحویل خاتم حصاری شد اقدام را ببندید لطفا

  15.49 ظهر | 14 مهر 99