کاربرد بانک اطلاعاتی MS-SQL در مهندسی نرم افزار (سواد رایانه ای)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/7/1
  • تخمین پایان : 1399/8/15
  • پایان با تاخیر : 1399/8/18
  • مدت زمان تخمین : 44 روز
  • روز های کاری : 31 روز
  • مدت زمان اجرا : 47 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 4 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
  • زهرا جعفرزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام
  لطفا برای کلاس آموزشی بانک اطلاعاتی MS-SQL در مهندسی نرم افزار برنامه ریزی لازم را داشته باشید.
  1399/7/7دوشنبه - ساعت ١١:٥١
  #41255
  لطفا در پروژه آموزش sql به نرم افزار خانم مهندس پورجعفر را اضافه نمایید.1399/7/13یكشنبه - ساعت ٩:٢٨
  با توجه به صحبتی که با هم داشتیم نیاز نمی باشد.1399/7/15سه شنبه - ساعت ١٢:١٧
  #41602
  با سلام کلاس ms-sql در مهندسی نرم افزار در تاریخ 21و22مهر برگزار میگردد1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٥:٢٥
  با سلام
  لطفا گزارش کاملی از برگزاری کلاس ارائه شود.
  1399/7/15سه شنبه - ساعت ١١:٢١
  #41691
  با سلام در خصوص برگزاری کلاس ms-sql در مهندسی نرم افزار با آقای مهندس حیدر پور صحبت کردم با توجه به مرخصی اجباری پیش آمده برای اینجانب این کلاس در نیمه اول آبانماه برگزار میگردد.1399/7/20یكشنبه - ساعت ٩:٢٣
  مشاهده شد و مدت زمان اقدام تا 15 آبان تمدید شد.1399/7/20یكشنبه - ساعت ١٢:٥
  #42063
  با سلام لطفا تاریخ برگزاری کلاس ms-sql در مهندسی نرم افزار تا 15 آبان تمدید گردد.1399/7/20یكشنبه - ساعت ٩:٣٤
  با سلام
  مدت زمان اقدام تا 15 آبان تمدید شد.
  1399/7/20یكشنبه - ساعت ١١:٣٠
  #42064
  سلام خانم جعفرزاده لطفا گزارش اقدامات در خصوص برگزاری کلاس sql را ارائه نمایید.1399/8/7چهارشنبه - ساعت ٧:٣٦
  با عرض سلام کلاس آموزشی در مورخه 11/08//99 ساعت 14:30 الی 17:30 برگزار خواهد شد نامه به شماره داخلی 13766//ح.ر/99 به کلیه واحد ها ارسال گردید.1399/8/7چهارشنبه - ساعت ١٣:٥٦
  با سلام مجدد طبق فرموده مهندس حیدرپور لطفا فرایند برگزاری کلاس تا صدور گواهینامه آموزشی را ترسیم نموده و در سایت فاوا درج نمایید .با تشکر1399/8/7چهارشنبه - ساعت ١٤:٣١
  #43218
  دعوتنامه جهت شرکت در کلاس به اتوماسیون شما فرستاده شد جهت امضا1399/8/7چهارشنبه - ساعت ١٣:٥٧
  شماره نامه داخلی کلاس 13766//ح.ر/991399/8/7چهارشنبه - ساعت ١٤:٠
  تهیه برخی از جداول طبق فرمت گذشته انجام گردید.1399/8/7چهارشنبه - ساعت ١٤:٢٣
  بق جزئیات را مشخص کنید؟کدام جداول دقیقا؟1399/8/7چهارشنبه - ساعت ١٥:١٦
  جداول معاونت درمان و معاونت بهداشتی بررسی و چیده شد.1399/8/10شنبه - ساعت ٨:١٨
  #43361
  با سلام کلاس کاربرد بانک اطلاعاتی ms- sql در مهندسی نرم افزار در مورخه 99/08/11 راس ساعت 14:30 با حضور کارشناسان آی تی (حدودا 40 نفر ) بصورت ویدیو کنفرانس برگزار گردید.1399/8/11یكشنبه - ساعت ١٦:٧
  بسیار عالی.
  ممنون
  1399/8/12دوشنبه - ساعت ٧:١٩
  خسته نباشید.....ممنون1399/8/12دوشنبه - ساعت ١٠:١٨
  #43638
  1(بسته شده) 1399/7/7 11:51:45 - 41255#
  • اقدامات :
  • کاربرد بانک اطلاعاتی MS-SQL در مهندسی نرم افزار (نرم افزار)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام
  لطفا برای کلاس آموزشی بانک اطلاعاتی MS-SQL در مهندسی نرم افزار برنامه ریزی لازم را داشته باشید.

  11.51 صبح | 7 مهر 99
  2(بسته شده) 1399/7/13 09:28:52 - 41602#
  • اقدامات :
  • کاربرد بانک اطلاعاتی MS-SQL در مهندسی نرم افزار (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  لطفا در پروژه آموزش sql به نرم افزار خانم مهندس پورجعفر را اضافه نمایید.

  9.28 صبح | 13 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با توجه به صحبتی که با هم داشتیم نیاز نمی باشد.

  12.17 ظهر | 15 مهر 99
  3(بسته شده) 1399/7/13 15:25:32 - 41691#
  • اقدامات :
  • کاربرد بانک اطلاعاتی MS-SQL در مهندسی نرم افزار (نرم افزار)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام کلاس ms-sql در مهندسی نرم افزار در تاریخ 21و22مهر برگزار میگردد

  15.25 ظهر | 13 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام
  لطفا گزارش کاملی از برگزاری کلاس ارائه شود.

  11.21 صبح | 15 مهر 99
  4(بسته شده) 1399/7/20 09:23:46 - 42063#
  • اقدامات :
  • کاربرد بانک اطلاعاتی MS-SQL در مهندسی نرم افزار (نرم افزار)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام در خصوص برگزاری کلاس ms-sql در مهندسی نرم افزار با آقای مهندس حیدر پور صحبت کردم با توجه به مرخصی اجباری پیش آمده برای اینجانب این کلاس در نیمه اول آبانماه برگزار میگردد.

  9.23 صبح | 20 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  مشاهده شد و مدت زمان اقدام تا 15 آبان تمدید شد.

  12.5 ظهر | 20 مهر 99
  5(بسته شده) 1399/7/20 09:34:22 - 42064#
  • اقدامات :
  • کاربرد بانک اطلاعاتی MS-SQL در مهندسی نرم افزار (نرم افزار)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام لطفا تاریخ برگزاری کلاس ms-sql در مهندسی نرم افزار تا 15 آبان تمدید گردد.

  9.34 صبح | 20 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام
  مدت زمان اقدام تا 15 آبان تمدید شد.

  11.30 صبح | 20 مهر 99
  6(بسته شده) 1399/8/7 07:36:17 - 43218#
  • اقدامات :
  • کاربرد بانک اطلاعاتی MS-SQL در مهندسی نرم افزار (سواد رایانه ای)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  سلام خانم جعفرزاده لطفا گزارش اقدامات در خصوص برگزاری کلاس sql را ارائه نمایید.

  7.36 صبح | 7 آبان 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با عرض سلام کلاس آموزشی در مورخه 11/08//99 ساعت 14:30 الی 17:30 برگزار خواهد شد نامه به شماره داخلی 13766//ح.ر/99 به کلیه واحد ها ارسال گردید.

  13.56 ظهر | 7 آبان 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام مجدد طبق فرموده مهندس حیدرپور لطفا فرایند برگزاری کلاس تا صدور گواهینامه آموزشی را ترسیم نموده و در سایت فاوا درج نمایید .با تشکر

  14.31 ظهر | 7 آبان 99
  7(بسته شده) 1399/8/7 13:57:40 - 43361#
  • اقدامات :
  • کاربرد بانک اطلاعاتی MS-SQL در مهندسی نرم افزار (سواد رایانه ای)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  دعوتنامه جهت شرکت در کلاس به اتوماسیون شما فرستاده شد جهت امضا

  13.57 ظهر | 7 آبان 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  شماره نامه داخلی کلاس 13766//ح.ر/99

  14.0 ظهر | 7 آبان 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  تهیه برخی از جداول طبق فرمت گذشته انجام گردید.

  14.23 ظهر | 7 آبان 99
  بق

  بابک قهرمانی (0670090794)

  جزئیات را مشخص کنید؟کدام جداول دقیقا؟

  15.16 ظهر | 7 آبان 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  جداول معاونت درمان و معاونت بهداشتی بررسی و چیده شد.

  8.18 صبح | 10 آبان 99
  8(بسته شده) 1399/8/11 16:07:51 - 43638#
  • اقدامات :
  • کاربرد بانک اطلاعاتی MS-SQL در مهندسی نرم افزار (سواد رایانه ای)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام کلاس کاربرد بانک اطلاعاتی ms- sql در مهندسی نرم افزار در مورخه 99/08/11 راس ساعت 14:30 با حضور کارشناسان آی تی (حدودا 40 نفر ) بصورت ویدیو کنفرانس برگزار گردید.

  16.7 ظهر | 11 آبان 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  خسته نباشید.....ممنون

  10.18 صبح | 12 آبان 99