طراحی و برنامه نویسی سامانه شناسنامه - فاز 1 (Programming)

 • مسئول :
 • بابک قهرمانیبابک قهرمانی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/6/16
  • تخمین پایان : 1400/2/31
  • پایان با تاخیر : 1400/3/2
  • مدت زمان تخمین : 258 روز
  • روز های کاری : 173 روز
  • مدت زمان اجرا : 259 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 500 ساعت/نفر
  • بابک قهرمانی : 50 ساعت/نفر
  • اشرف ژاله : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام، در زمینه سامانه تجهیزات ، تحلیل سامانه و طراحی دیتابیس انجام شده است،طراحی صفحه لاگین و طراحی صهحه ی اول سایت و ماژول مدیریت کاربران طراحی شده است.
  1399/7/14دوشنبه - ساعت ١١:٤٥
  #41771
  با سلام فايل وضعيت همكاران در سامانه شناسنامه تجهيزات 15/07/991399/7/16چهارشنبه - ساعت ٧:١٣
  با سلام لطفا مجدداً پیاده سازی سامانه شناسنامه را شروع نمائید 1399/9/29شنبه - ساعت ١٢:٢١
  #41882
  با سلام به علت پاره ای از مشکلات و کار های دیگر با اولویت بالاتر فعلا این اقدام متوقف گردیده است.1399/7/30چهارشنبه - ساعت ١٥:١٣
  با توجه به اینکه امکان تعلیق اقدام ویژه وجود ندارد ( با عنایت به نظر مهندس قاضی زاده در تیکت پیوست) امکان توقف پروژه وجود ندارد.
  لطفا تاریخی جهت انتهای پروژه اعلام نمایید تا اقدام تمدید شود. مثلا آخر دیماه 99
  1399/9/1شنبه - ساعت ٩:٥٥
  جح مقرر شد
  این موضوع را مهندس هاشمی برنامه نویسی بکنند
  با سرپرستی مهندس قهرمانی
  لطفا این تیکیت را به پروژه منتسب کنید و ساختار را برای این موضوع تغییر بدهید.
  پروژه های برنامه نویسی را 15 روزه تمدید کنید
  1399/9/1شنبه - ساعت ١١:٤٧
  جح البته سرکار خانم مهندس ژاله این کار رو انجام دادند1399/10/14یكشنبه - ساعت ١٢:١٢
  #42866
  با سلام لطفا اطلاعات و مستندات طراحی سامانه شناسنامه را در اختیار مهندس هاشمی قرار دهید.1399/9/1شنبه - ساعت ١٣:٢٨
  با سلام حتما امروز انجام می شود و گزارش کار را تیکت می زنم1399/9/2یكشنبه - ساعت ٧:٣٦
  با سلام مستندات از طریق واتسپ و همچنین تیکت با شماره #44981 ارسال شد1399/9/2یكشنبه - ساعت ٨:٢
  #44948
  با سلام مستندات پروژه سامانه سخت افزاری1399/9/2یكشنبه - ساعت ٧:٥٩
  سلام
  با تشکر
  1399/9/2یكشنبه - ساعت ٨:٤
  #44981
  با سلام لطفا مجدداً پیاده سازی سامانه شناسنامه را شروع نمائید 1399/9/29شنبه - ساعت ١٢:٢١
  #47108
  جح طراحی سامانه شناسنامه
  نسبت به طراحی و پیاده سازی سامانه با رعایت حداقل موارد ذیل اقدام عاجل بعمل آورید.

  - کارکرد در حوزه ساختمانی اولویت یک را دارد.
  - ارتباط با سهم

  مدت زمان پیش بینی شده برای این پروژه 1 ماه کاری است.
  قبل از طراحی و کد نویسی سامانه، کلیه موارد با مهندس قهرمانی بررسی و کنترل گردد. مسئولیت کیفیت کار مهندس قهرمانی است.

  توجه:
  - کلیه تیکت های مرتبط یا سایر مستندات این پروژه به همین تیکیت الصاق گردد.
  - از تولید تیکت جدید برای این موضوع جداً خود داری گردد.
  1399/11/21سه شنبه - ساعت ١٢:١٧
  با سلام و احترام
  گزارشات کار پیوست می شود.
  1399/12/11دوشنبه - ساعت ١١:١٤
  #51492
  با سلام و احترام
  فایل اکسل زمانبندی پروژه ها پیوست می شود.
  1399/12/10یكشنبه - ساعت ١٣:٢١
  #52502
  با سلام و احترام
  زمان پروژه سامانه شناسنامه به پایان رسیده است لطفا تمدید نمایید.
  با تشکر
  1399/12/11دوشنبه - ساعت ١٠:٤٧
  #52575
  بق با سلام
  لطفا بر اساس گانت های پروژه های تحت پیگیری اینجانب تاریخ پایان پروژه های ذیل به تاریخ داده شده اصلاح گردند. با تشکر
  میز خدمت الکترونیک 13/12/99
  طراحی و برنامه نویسی سامانه شناسنامه 1400/02/08
  طراحی سامانه صورتجلسات الکترونیک 1400/02/11
  طراحی و برنامه نویسی سامانه تغذیه 1399/12/26
  طراحی سامانه فرآیند ساز 1400/01/18
  طراحی سامانه مدیریت و صدور گواهینامه و تقدیر نامه 1400/02/14
  1399/12/11دوشنبه - ساعت ١١:٢٩
  #52591
  1(بسته شده) 1399/7/14 11:45:15 - 41771#
  • اقدامات :
  • طراحی و برنامه نویسی سامانه شناسنامه (Programming)

  اشرف ژاله (2993946625)

  با سلام، در زمینه سامانه تجهیزات ، تحلیل سامانه و طراحی دیتابیس انجام شده است،طراحی صفحه لاگین و طراحی صهحه ی اول سایت و ماژول مدیریت کاربران طراحی شده است.

  11.45 صبح | 14 مهر 99
  2(بسته شده) 1399/7/16 07:13:28 - 41882#
  • اقدامات :
  • طراحی و برنامه نویسی سامانه شناسنامه (Programming)

  اشرف ژاله (2993946625)

  با سلام فايل وضعيت همكاران در سامانه شناسنامه تجهيزات 15/07/99

  7.13 صبح | 16 مهر 99

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام لطفا مجدداً پیاده سازی سامانه شناسنامه را شروع نمائید

  12.21 ظهر | 29 آذر 99
  3(بسته شده) 1399/7/30 15:13:04 - 42866#
  • اقدامات :
  • طراحی و برنامه نویسی سامانه شناسنامه (Programming)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام به علت پاره ای از مشکلات و کار های دیگر با اولویت بالاتر فعلا این اقدام متوقف گردیده است.

  15.13 ظهر | 30 مهر 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  با توجه به اینکه امکان تعلیق اقدام ویژه وجود ندارد ( با عنایت به نظر مهندس قاضی زاده در تیکت پیوست) امکان توقف پروژه وجود ندارد.
  لطفا تاریخی جهت انتهای پروژه اعلام نمایید تا اقدام تمدید شود. مثلا آخر دیماه 99

  9.55 صبح | 1 آذر 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  مقرر شد
  این موضوع را مهندس هاشمی برنامه نویسی بکنند
  با سرپرستی مهندس قهرمانی
  لطفا این تیکیت را به پروژه منتسب کنید و ساختار را برای این موضوع تغییر بدهید.
  پروژه های برنامه نویسی را 15 روزه تمدید کنید

  11.47 صبح | 1 آذر 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  البته سرکار خانم مهندس ژاله این کار رو انجام دادند

  12.12 ظهر | 14 دی 99
  4(بسته شده) 1399/9/1 13:28:55 - 44948#
  • اقدامات :
  • طراحی و برنامه نویسی سامانه شناسنامه (Programming)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام لطفا اطلاعات و مستندات طراحی سامانه شناسنامه را در اختیار مهندس هاشمی قرار دهید.

  13.28 ظهر | 1 آذر 99

  اشرف ژاله (2993946625)

  با سلام حتما امروز انجام می شود و گزارش کار را تیکت می زنم

  7.36 صبح | 2 آذر 99

  اشرف ژاله (2993946625)

  با سلام مستندات از طریق واتسپ و همچنین تیکت با شماره #44981 ارسال شد

  8.2 صبح | 2 آذر 99
  5(بسته شده) 1399/9/2 07:59:57 - 44981#
  • اقدامات :
  • طراحی و برنامه نویسی سامانه شناسنامه (Programming)

  اشرف ژاله (2993946625)

  با سلام مستندات پروژه سامانه سخت افزاری

  7.59 صبح | 2 آذر 99
  6(بسته شده) 1399/9/29 12:21:50 - 47108#
  • اقدامات :
  • طراحی و برنامه نویسی سامانه شناسنامه (Programming)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام لطفا مجدداً پیاده سازی سامانه شناسنامه را شروع نمائید

  12.21 ظهر | 29 آذر 99
  7(بسته شده) 1399/11/21 12:17:19 - 51492#
  • اقدامات :
  • طراحی و برنامه نویسی سامانه شناسنامه (Programming)
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  طراحی سامانه شناسنامه
  نسبت به طراحی و پیاده سازی سامانه با رعایت حداقل موارد ذیل اقدام عاجل بعمل آورید.

  - کارکرد در حوزه ساختمانی اولویت یک را دارد.
  - ارتباط با سهم

  مدت زمان پیش بینی شده برای این پروژه 1 ماه کاری است.
  قبل از طراحی و کد نویسی سامانه، کلیه موارد با مهندس قهرمانی بررسی و کنترل گردد. مسئولیت کیفیت کار مهندس قهرمانی است.

  توجه:
  - کلیه تیکت های مرتبط یا سایر مستندات این پروژه به همین تیکیت الصاق گردد.
  - از تولید تیکت جدید برای این موضوع جداً خود داری گردد.

  12.17 ظهر | 21 بهمن 99

  اشرف ژاله (2993946625)

  با سلام و احترام
  گزارشات کار پیوست می شود.

  11.14 صبح | 11 اسفند 99
  8(بسته شده) 1399/12/10 13:21:00 - 52502#
  • اقدامات :
  • طراحی و برنامه نویسی سامانه شناسنامه (Programming)

  اشرف ژاله (2993946625)

  با سلام و احترام
  فایل اکسل زمانبندی پروژه ها پیوست می شود.

  13.21 ظهر | 10 اسفند 99
  9(بسته شده) 1399/12/11 10:47:32 - 52575#
  • اقدامات :
  • طراحی و برنامه نویسی سامانه شناسنامه (Programming)

  اشرف ژاله (2993946625)

  با سلام و احترام
  زمان پروژه سامانه شناسنامه به پایان رسیده است لطفا تمدید نمایید.
  با تشکر

  10.47 صبح | 11 اسفند 99
  10(بسته شده) 1399/12/11 11:29:54 - 52591#
  • اقدامات :
  • طراحی و برنامه نویسی سامانه شناسنامه (Programming)
  بق

  بابک قهرمانی (0670090794)

  با سلام
  لطفا بر اساس گانت های پروژه های تحت پیگیری اینجانب تاریخ پایان پروژه های ذیل به تاریخ داده شده اصلاح گردند. با تشکر
  میز خدمت الکترونیک 13/12/99
  طراحی و برنامه نویسی سامانه شناسنامه 1400/02/08
  طراحی سامانه صورتجلسات الکترونیک 1400/02/11
  طراحی و برنامه نویسی سامانه تغذیه 1399/12/26
  طراحی سامانه فرآیند ساز 1400/01/18
  طراحی سامانه مدیریت و صدور گواهینامه و تقدیر نامه 1400/02/14

  11.29 صبح | 11 اسفند 99