ایده های فاوا (مهندسی مجدد)

 • مسئول :
 • شبنم حصاریشبنم حصاری
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/7/1
  • تخمین پایان : 1399/9/30
  • پایان به موقع : 1399/9/29
  • مدت زمان تخمین : 89 روز
  • روز های کاری : 61 روز
  • مدت زمان اجرا : 88 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 50 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 0 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 1 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 0 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام و عرض ادب لطفا از تمامی همکاران فاوا ستاد خواسته شود تا پایان روز سه شنبه ایده های خود را درخصوص مهندسی مجدد سامانه ها اعلام نمایند لازم به ذکر است هر کدام از کارکنان فاوا لزوماً یک ایده ارائه نمایند. 1399/7/6یكشنبه - ساعت ١٣:٥٦
  فایل اکسل 1399/7/6یكشنبه - ساعت ١٣:٥٦
  لازم به ذکر است چون دبیرخانه الکترونیک ایده ی جمعی از کارکنان بوده جزء ایده های مطرح شده نمیتواند باشد.1399/7/6یكشنبه - ساعت ١٣:٥٧
  با عرض سلام سامانه ای طراحی شود جهت مراجعه کنندگان به دفتر ریاست دانشگاه بصورت نوبت دهی اینترنتی که باعث میگردد از مراجعات مکرر جلوگیری شود .1399/7/13یكشنبه - ساعت ٩:١٤
  با سلام سامانه ای جهت مراجعه کنندگان به دفتر ریاست دانشگاه بصورت اینترنتی طراحی گرددکه این امر باعث میگردد از مراجعات مکرر به دفتر ریاست جلوگیری شود1399/7/13یكشنبه - ساعت ٩:٥٣
  با سلام . با توجه به بررسی های انجام شده در حیطه وظایف خودم و آشنایی با فرایند های مربوط به حیطه کارم ، فرآیندی که بتوان با اصلاح آن نیروی انسانی را کاهش داد (به جز همان دبیرخانه الکترونیک) را واقف نیستم. به نظرم اگر کارگروه هایی تشکیل دهیم که یک نفر فرد مطلع از هر مدیریت (به طور مثال : یک نفر فرد خبره در فرآیندهای مالی - یک نفر فرد خبره در مدیریت توسعه - یک نفر فرد خبره در مدیریت منابع انسانی و ... ) در ان شرکت کرده و در مورد اصلاح فرایند ها و نیروی انسانی در این امر پیشنهادات خود را بدهد ، شاید بتوانیم نتیجه بهتری بگیریم.1399/7/15سه شنبه - ساعت ٧:٤٦
  در ضمن پشنهاداتی که همکاران در این تیکت اعلام کردند ، منجر به کاهش نیروی انسانی شاغل در پست های دانشگاه نمی شود . ایا هدف از انجام این عمل کاهش تعداد پست های سازمانی نبود؟1399/7/15سه شنبه - ساعت ٧:٤٨
  با سلام...........من واقعا چیزی به ذهنم نرسیده...........متاسفم1399/7/27یكشنبه - ساعت ١٣:١٧
  #41194
  نامه ای در خصوص دبیرخانه هوشمند برای دکتر فقیه تهیه شد و در کارتابل مهندس جهت امضا وجود دارد1399/7/13یكشنبه - ساعت ٩:٣٢
  #41605
  با سلام
  چارت اولیه طرحی گردید و جمع بندی مورد دبیرخانه الکترونیک و دانشکده مجازی مطرح گردید
  1399/7/30چهارشنبه - ساعت ١٥:١٤
  #42867
  با سلام فایل ایده1399/9/4سه شنبه - ساعت ١٥:٢٧
  فایل1399/9/4سه شنبه - ساعت ١٥:٢٨
  با سلام با واتساپ و مکاتبه رسمی برای وزارت ارسال گردید.1399/9/29شنبه - ساعت ١١:٣٥
  #45285
  1(بسته شده) 1399/7/6 13:56:24 - 41194#
  • اقدامات :
  • ایده های سازمان شدن فاوا (مهندسی مجدد)
  • ضرب العجل : 14:30:0:0 - 1399/7/8 - انجام شده در : 11:9:26:920 - 1399/10/13 عبور از مهلت انجام (1296روز و 17ساعت)
   4788%

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام و عرض ادب لطفا از تمامی همکاران فاوا ستاد خواسته شود تا پایان روز سه شنبه ایده های خود را درخصوص مهندسی مجدد سامانه ها اعلام نمایند لازم به ذکر است هر کدام از کارکنان فاوا لزوماً یک ایده ارائه نمایند.

  13.56 ظهر | 6 مهر 99

  شبنم حصاری (0682469173)

  فایل اکسل

  13.56 ظهر | 6 مهر 99

  شبنم حصاری (0682469173)

  لازم به ذکر است چون دبیرخانه الکترونیک ایده ی جمعی از کارکنان بوده جزء ایده های مطرح شده نمیتواند باشد.

  13.57 ظهر | 6 مهر 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با عرض سلام سامانه ای طراحی شود جهت مراجعه کنندگان به دفتر ریاست دانشگاه بصورت نوبت دهی اینترنتی که باعث میگردد از مراجعات مکرر جلوگیری شود .

  9.14 صبح | 13 مهر 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام سامانه ای جهت مراجعه کنندگان به دفتر ریاست دانشگاه بصورت اینترنتی طراحی گرددکه این امر باعث میگردد از مراجعات مکرر به دفتر ریاست جلوگیری شود

  9.53 صبح | 13 مهر 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام . با توجه به بررسی های انجام شده در حیطه وظایف خودم و آشنایی با فرایند های مربوط به حیطه کارم ، فرآیندی که بتوان با اصلاح آن نیروی انسانی را کاهش داد (به جز همان دبیرخانه الکترونیک) را واقف نیستم. به نظرم اگر کارگروه هایی تشکیل دهیم که یک نفر فرد مطلع از هر مدیریت (به طور مثال : یک نفر فرد خبره در فرآیندهای مالی - یک نفر فرد خبره در مدیریت توسعه - یک نفر فرد خبره در مدیریت منابع انسانی و ... ) در ان شرکت کرده و در مورد اصلاح فرایند ها و نیروی انسانی در این امر پیشنهادات خود را بدهد ، شاید بتوانیم نتیجه بهتری بگیریم.

  7.46 صبح | 15 مهر 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  در ضمن پشنهاداتی که همکاران در این تیکت اعلام کردند ، منجر به کاهش نیروی انسانی شاغل در پست های دانشگاه نمی شود . ایا هدف از انجام این عمل کاهش تعداد پست های سازمانی نبود؟

  7.48 صبح | 15 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام...........من واقعا چیزی به ذهنم نرسیده...........متاسفم

  13.17 ظهر | 27 مهر 99
  2(بسته شده) 1399/7/13 09:32:40 - 41605#
  • اقدامات :
  • ایده های فاوا (مهندسی مجدد)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  نامه ای در خصوص دبیرخانه هوشمند برای دکتر فقیه تهیه شد و در کارتابل مهندس جهت امضا وجود دارد

  9.32 صبح | 13 مهر 99
  3(بسته شده) 1399/7/30 15:14:30 - 42867#
  • اقدامات :
  • ایده های فاوا (مهندسی مجدد)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام
  چارت اولیه طرحی گردید و جمع بندی مورد دبیرخانه الکترونیک و دانشکده مجازی مطرح گردید

  15.14 ظهر | 30 مهر 99
  4(بسته شده) 1399/9/4 15:27:27 - 45285#
  • اقدامات :
  • ایده های فاوا (مهندسی مجدد)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام فایل ایده

  15.27 ظهر | 4 آذر 99

  شبنم حصاری (0682469173)

  فایل

  15.28 ظهر | 4 آذر 99

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام با واتساپ و مکاتبه رسمی برای وزارت ارسال گردید.

  11.35 صبح | 29 آذر 99