شبکه رایانه ای ساختمان CT Scan بیمارستان جوادالائمه (ع) جاجرم (Infrastructure)

 • مسئول :
 • بابک شهسواربابک شهسوار
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/7/2
  • تخمین پایان : 1399/11/30
  • پایان به موقع : 1399/7/9
  • مدت زمان تخمین : 149 روز
  • روز های کاری : 101 روز
  • مدت زمان اجرا : 7 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 50 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
  • سید حسین حسینی فر : 1 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 1 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  لطفا در خصوص voip کردن ساختمان اعلام بفرمایید.
  اعلام نیازمندیها
  1399/7/2چهارشنبه - ساعت ١٢:٢٤
  #41025
  گزارش بازدید حضوری را ارئه دهید.
  نقشه ابنیه ارسال شود
  1399/7/2چهارشنبه - ساعت ١٢:٢٧
  #41026
  1(بسته شده) 1399/7/2 12:24:41 - 41025#
  • اقدامات :
  • شبکه رایانه ای ساختمان CT Scan بیمارستان جوادالائمه (ع) جاجرم (Infrastructure)
  • ضرب العجل : 10:0:0:0 - 1399/7/5 - انجام شده در : 1:0:0:143 - 1399/8/1 عبور از مهلت انجام (1368روز و 4ساعت)
   891%

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  لطفا در خصوص voip کردن ساختمان اعلام بفرمایید.
  اعلام نیازمندیها

  12.24 ظهر | 2 مهر 99
  2(بسته شده) 1399/7/2 12:27:10 - 41026#
  • اقدامات :
  • شبکه رایانه ای ساختمان CT Scan بیمارستان جوادالائمه (ع) جاجرم (Infrastructure)
  • ضرب العجل : 10:0:0:0 - 1399/7/5 - انجام شده در : 10:1:42:613 - 1399/7/7 عبور از مهلت انجام (1392روز و 19ساعت)
   140%

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  گزارش بازدید حضوری را ارئه دهید.
  نقشه ابنیه ارسال شود

  12.27 ظهر | 2 مهر 99