ارزیابی فنی سامانه مدیریت اطلاعات کووید 19 دانشگاه شاهرود (Programming)

 • مسئول :
 • بابک قهرمانیبابک قهرمانی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/7/1
  • تخمین پایان : 1399/7/10
  • پایان به موقع : 1399/7/5
  • مدت زمان تخمین : 9 روز
  • روز های کاری : 7 روز
  • مدت زمان اجرا : 4 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 30 ساعت/نفر
  • بابک قهرمانی : 1 ساعت/نفر
  • سیده سمیرا حسینی : 1 ساعت/نفر
  • مهدی قاسم پور : 1 ساعت/نفر
  • مهدی یزدانی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  جح سلام
  آقای مهندس قهرمانی، پیرو جلسه امروز در معاونت بهداشت، فرماندهی تیم بررسی سامانه شاهرود با شما.
  صدور ابلاغ و برگزاری جلسات تحلیل و ...
  1399/6/30یكشنبه - ساعت ١٨:٣٢
  بق با سلام ابلاغ ها زده شده و پیگیر هستیم1399/6/31دوشنبه - ساعت ٩:٥٤
  این تیکت را بعنوان یک پروژه 10 روزه ایجاد کردیم.1399/6/31دوشنبه - ساعت ١٠:٤٨
  بق با سلام . پایان اقدام ارزیابی فنی سامانه کووید 19.مستندات پیوست می باشد.1399/7/5شنبه - ساعت ١١:٥٥
  #40805
  1(بسته شده) 1399/6/30 18:32:01 - 40805#
  • اقدامات :
  • ارزیابی فنی سامانه مدیریت اطلاعات کووید 19 دانشگاه شاهرود (Programming)
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  سلام
  آقای مهندس قهرمانی، پیرو جلسه امروز در معاونت بهداشت، فرماندهی تیم بررسی سامانه شاهرود با شما.
  صدور ابلاغ و برگزاری جلسات تحلیل و ...

  18.32 ظهر | 30 شهريور 99
  بق

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  این تیکت را بعنوان یک پروژه 10 روزه ایجاد کردیم.

  10.48 صبح | 31 شهريور 99
  بق

  بابک قهرمانی (0670090794)

  با سلام . پایان اقدام ارزیابی فنی سامانه کووید 19.مستندات پیوست می باشد.

  11.55 صبح | 5 مهر 99