جابجایی اساب اضافه ساختمان قدیم فاوا به انبار بیمارستان امام رضا (ع) (عمومی)

 • مسئول :
 • سیما حسینی معصومسیما حسینی معصوم
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/6/30
  • تخمین پایان : 1399/7/1
  • پایان به موقع : 1399/7/1
  • مدت زمان تخمین : 3 روز
  • روز های کاری : 3 روز
  • مدت زمان اجرا : 2 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 13 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  جح سلام
  آقای مهندس جوادی، فرماندهی جاجایی اموال ساختمان قدیم به انبار بیمارستان امام رضا (ع) با شما
  اموال پلاک دار تعیین تکلیف شود.
  1399/6/30یكشنبه - ساعت ١٨:٢٩
  جح در صورت لزوم هماهنگ باشید اموالی که به درد فاوا نمی خوره به انبار عودت داده بشه
  مانند زونکن و .... و مخصوصا اموالی ها......
  1399/6/30یكشنبه - ساعت ١٨:٣٠
  جح نهایتا با صورتجلسه موضوع را ختم کنید.1399/6/30یكشنبه - ساعت ١٨:٣٠
  در تاریخ 1/7/99 با آقای نوروزی به انبار بیمارستان امام رضا مراجعه کردیم و اموال پلاک دار توسط ایشان لیست برداری شد. قرار شد طی نامه ما به مدیریت پشتیبانی لیست اموال را اعلام کنیم تا بعد با آقای سبحانی بریم و اموال تحو یل بگیرد. در خصوص اموال غیر پلاک دار (مصرفی) نیز در همان روز همه تحویل آقای سبحانی خواهد شد.1399/7/1سه شنبه - ساعت ١١:٤٨
  صورتجلسه لیست اموال مازاد1399/7/1سه شنبه - ساعت ١٢:٣٩
  #40804
  جح سلام
  در خصوص جابجایی اسباب اضافه از ساختمان قدیم فاوا به بیمارستان امام رضا موارد ذیل را پیگیر باشید
  1399/6/31دوشنبه - ساعت ١٠:٢
  جح ۱- این امور مربوط به زیر ساخت و آقای حاتمی است.
  - به آقای جوادی گفتم در این مورد کمکشون کنند.
  - تلفنی هم من و هم حاتمی با آقای سبحانی صحبت کرده اند و قفلی هم حاتمی از سبحانی در این مورد گرفته اند.
  1399/6/31دوشنبه - ساعت ١٠:٣
  جح - پیشنهاد بیمارستان امام رضا با آقای محمد زاده امین اموال کل دانشگاه می باشد.
  - همه اموال لیست برداری شود و طی نامه ای رسمی به اطلاع آقای آرام رسانده شود.
  - ابتدا خودم با آقای سبحانی صحبت کردم و ایشون گفتند انبار مرکزی جا ندارند.
  1399/6/31دوشنبه - ساعت ١٠:٤
  جح اموال پلاک خور از لیست اموال بچه های فاوا برداشته شود1399/6/31دوشنبه - ساعت ١٠:٥
  #40830
  1.اموال طی دو روز به بیمارستان امام رضا منتقل شد
  2.باهماهنگی اقای سبحانی قفل تحویل شد و بر روی درب نصب شد
  3. اتاق اختصاصی تحویل گرفتم / اتاق کاملا تمیز و وسایل مرتب چیده شده است
  4. مهندس سیدی فاوا بیمارستان کمک زیادی در این خصوص کرد
  5. ساعت 15:45 مورخه 31-6-99 نامه شماره 99/26/13824 در خصوص انتقال اموال به اقای ارام ارسال شد.
  6. مهندس جوادی در تاریخ 1-7-99 با نوروزی امین اموال ستاد هماهنگ کردند برای بازدید و لیست برداری
  1399/7/1سه شنبه - ساعت ٩:١٨
  #40899
  1(بسته شده) 1399/6/30 18:29:42 - 40804#
  • اقدامات :
  • جابجایی اساب اضافه به انبار بیمارستان امام رضا (ع) (عمومی)
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  سلام
  آقای مهندس جوادی، فرماندهی جاجایی اموال ساختمان قدیم به انبار بیمارستان امام رضا (ع) با شما
  اموال پلاک دار تعیین تکلیف شود.

  18.29 ظهر | 30 شهريور 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  در صورت لزوم هماهنگ باشید اموالی که به درد فاوا نمی خوره به انبار عودت داده بشه
  مانند زونکن و .... و مخصوصا اموالی ها......

  18.30 ظهر | 30 شهريور 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  نهایتا با صورتجلسه موضوع را ختم کنید.

  18.30 ظهر | 30 شهريور 99

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  در تاریخ 1/7/99 با آقای نوروزی به انبار بیمارستان امام رضا مراجعه کردیم و اموال پلاک دار توسط ایشان لیست برداری شد. قرار شد طی نامه ما به مدیریت پشتیبانی لیست اموال را اعلام کنیم تا بعد با آقای سبحانی بریم و اموال تحو یل بگیرد. در خصوص اموال غیر پلاک دار (مصرفی) نیز در همان روز همه تحویل آقای سبحانی خواهد شد.

  11.48 صبح | 1 مهر 99

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  صورتجلسه لیست اموال مازاد

  12.39 ظهر | 1 مهر 99
  2(بسته شده) 1399/6/31 10:02:30 - 40830#
  • اقدامات :
  • جابجایی اساب اضافه به انبار بیمارستان امام رضا (ع) (عمومی)
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  سلام
  در خصوص جابجایی اسباب اضافه از ساختمان قدیم فاوا به بیمارستان امام رضا موارد ذیل را پیگیر باشید

  10.2 صبح | 31 شهريور 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  ۱- این امور مربوط به زیر ساخت و آقای حاتمی است.
  - به آقای جوادی گفتم در این مورد کمکشون کنند.
  - تلفنی هم من و هم حاتمی با آقای سبحانی صحبت کرده اند و قفلی هم حاتمی از سبحانی در این مورد گرفته اند.

  10.3 صبح | 31 شهريور 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  - پیشنهاد بیمارستان امام رضا با آقای محمد زاده امین اموال کل دانشگاه می باشد.
  - همه اموال لیست برداری شود و طی نامه ای رسمی به اطلاع آقای آرام رسانده شود.
  - ابتدا خودم با آقای سبحانی صحبت کردم و ایشون گفتند انبار مرکزی جا ندارند.

  10.4 صبح | 31 شهريور 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  اموال پلاک خور از لیست اموال بچه های فاوا برداشته شود

  10.5 صبح | 31 شهريور 99
  3(بسته شده) 1399/7/1 09:18:14 - 40899#
  • اقدامات :
  • جابجایی اساب اضافه به انبار بیمارستان امام رضا (ع) (عمومی)

  احسان حاتمی (0639476236)

  1.اموال طی دو روز به بیمارستان امام رضا منتقل شد
  2.باهماهنگی اقای سبحانی قفل تحویل شد و بر روی درب نصب شد
  3. اتاق اختصاصی تحویل گرفتم / اتاق کاملا تمیز و وسایل مرتب چیده شده است
  4. مهندس سیدی فاوا بیمارستان کمک زیادی در این خصوص کرد
  5. ساعت 15:45 مورخه 31-6-99 نامه شماره 99/26/13824 در خصوص انتقال اموال به اقای ارام ارسال شد.
  6. مهندس جوادی در تاریخ 1-7-99 با نوروزی امین اموال ستاد هماهنگ کردند برای بازدید و لیست برداری

  9.18 صبح | 1 مهر 99