شناسایی وضعیت سواد رایانه ای همکاران معاونت فرهنگی و دانشجویی (سواد رایانه ای)

 • مسئول :
 • سیما حسینی معصومسیما حسینی معصوم
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/6/2
  • تخمین پایان : 1399/6/31
  • پایان به موقع : 1399/6/31
  • مدت زمان تخمین : 30 روز
  • روز های کاری : 21 روز
  • مدت زمان اجرا : 29 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 10 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
  • مهدی جوارشی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  جح سلام
  با آقای جوارشی هماهنگ کنید.
  چک لیستی برای شناسایی وضعیت سواد رایانه ای همکاران معاونت فرهنگی و دانشجویی را ایجاد کنید.
  کلیه همکاران معاونت بر اساس همین چک لیست رتبه بندی شوند.
  از واحد آزمون مجازی دانشجویان یا آموزش کارکنان کمک بگیرید تا همکاران برای تکمیل فرم بصورت الکترونیکی اقدام کنند.
  یعنی در محل مرکز حاضر و آزمون بدهند.
  1399/6/2یكشنبه - ساعت ١١:٢٨
  جح چون هدف آزمون یافتن فردی بعنوان جایگزین آقای جوارشی است.
  سوالاتی در خصوص موضوعات مهم فاوا معاونت مانند خوابگاه ها ویدئوکنفرانس و ... وجود داشته باشد.
  1399/6/2یكشنبه - ساعت ١١:٣٠
  جح از افراد بالای رنکینگ آزمون حضوری گرفته شود.1399/6/2یكشنبه - ساعت ١١:٣٠
  جح در انتهای مشخص شود فردی که باید به فاوا معرفی شود چه آموزش هایی را در چه مدت باید ببیند1399/6/2یكشنبه - ساعت ١١:٣١
  با آقای جوارشی تماس گرفته شد چک لیست اولی ک تهیه کرده بودند به اطلاع شما رسید.
  مواردی رو عنوان کردین ک اصلاح شود که موارد به اطلاع آقای جوارشی رسید و مقرر شد چک لیست اصلاح شده را در تاریخ 99/6/19 برای من ارسال کنند.
  1399/6/18سه شنبه - ساعت ١٣:١٥
  #39492
  با سلام و احترام
  لطفا چک لیستی تهیه بفرمایید که همه حوزه های کاری فاوا درآن دیده شود تعداد آیتمها زیاد نباشد تا برای همکاران آزمون دهنده خسته کننده نباشد............لطفا تا ساعت 12 روز دوشنبه چک لیست تهیه شود و برای اینجانب ارسال و به پروژه انتساب کنین
  ممنون
  1399/6/3دوشنبه - ساعت ٩:٥٤
  #39558
  جح با جوارشی صحبت کن بگو برنامه ریزی کنه کلاس سواد رایانه ای برای همکارای خودش بگذاره
  و نتیجه را به من گزارش بده
  1399/6/20پنج شنبه - ساعت ٢١:٢
  جح ۱- سوالای آزمون را چهار گزینه ای کنه
  ۲- برگزاری آزمون
  ۳- برگزاری کلاس آموزشی
  ۴- آزمون عملی
  ۵- انتخاب یک نفر بعنوان همکار واحد فاوا معاونت و معرفی به ما
  1399/6/20پنج شنبه - ساعت ٢١:٤
  دیروز باهاش صحبت کردم سوالات اماده هست و با همکاری بنده نامه ای به دکتر امانی زده شد از طرف خود مهندس برای برگزاری آزمون در مرکز آزمون مجازی 1399/6/23یكشنبه - ساعت ١١:٣١
  امروز با اقای جوارشی صحبت کردم با واحد آموزش صحبت کردند مقرر شد چهارشنبه همین هفته آزمون برگزار شود1399/6/24دوشنبه - ساعت ٩:٤٩
  طی تماسی که بامهندس جوارشی داشتم :
  آزمون روز چهارشنبه به روز یکشنبه ساعت 8 صبح تا 10 صبح در مرکز آزمون مجازی برگزار میگردد.
  1399/6/26چهارشنبه - ساعت ١٠:٥٢
  #40288
  ازمون در ساعت 8 صبح 30 شهریور برگزار گردید....در دو گروه 40 سوال 1399/6/30یكشنبه - ساعت ١١:١٠
  #40743
  3 نفر اول جهت ازمون عملی 1399/6/30یكشنبه - ساعت ١١:١٠
  #40745
  جهت تعیین سطح سواد رایانه ای همکاران معاونت دانشجویی و فرهنگی با همکاری واحد فاوا ستاد حدود 40 سوال بصورت چهار گزینه ای طرح گردید

  آزمون راس ساعت 8 صبح 30 شهریور در محل آزمونهای مجازی معاونت آموزشی در 2 گروه 20 نفره برگزار گردید

  سوالات به صورت چهار گزینه ای طراحی گردیده و به نوعی مشکلات و موارد همیشه همکاران در حین کار با رایانه درآن گنجانده شده بود.

  نتیجه ازمون تئوری در همان روز اعلام گردید و3 نفربرتر مشخص گردیدند.

  از 3 نفر اول آزمون عملی گرفته شد نفرات برتر به شرح ذیل اعلام میگردد:
  نفر اول:سرکار خانم دلاوری
  نفر دوم: جناب آقای بیانی
  نفرسوم:جناب آقای خوشنویس
  1399/7/6یكشنبه - ساعت ٢٢:١٨
  #41202
  1(بسته شده) 1399/6/2 11:28:32 - 39492#
  • اقدامات :
  • شناسایی وضعیت سواد رایانه ای همکاران معاونت فرهنگی و دانشجویی (سواد رایانه ای)
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  سلام
  با آقای جوارشی هماهنگ کنید.
  چک لیستی برای شناسایی وضعیت سواد رایانه ای همکاران معاونت فرهنگی و دانشجویی را ایجاد کنید.
  کلیه همکاران معاونت بر اساس همین چک لیست رتبه بندی شوند.
  از واحد آزمون مجازی دانشجویان یا آموزش کارکنان کمک بگیرید تا همکاران برای تکمیل فرم بصورت الکترونیکی اقدام کنند.
  یعنی در محل مرکز حاضر و آزمون بدهند.

  11.28 صبح | 2 شهريور 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  چون هدف آزمون یافتن فردی بعنوان جایگزین آقای جوارشی است.
  سوالاتی در خصوص موضوعات مهم فاوا معاونت مانند خوابگاه ها ویدئوکنفرانس و ... وجود داشته باشد.

  11.30 صبح | 2 شهريور 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  از افراد بالای رنکینگ آزمون حضوری گرفته شود.

  11.30 صبح | 2 شهريور 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  در انتهای مشخص شود فردی که باید به فاوا معرفی شود چه آموزش هایی را در چه مدت باید ببیند

  11.31 صبح | 2 شهريور 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با آقای جوارشی تماس گرفته شد چک لیست اولی ک تهیه کرده بودند به اطلاع شما رسید.
  مواردی رو عنوان کردین ک اصلاح شود که موارد به اطلاع آقای جوارشی رسید و مقرر شد چک لیست اصلاح شده را در تاریخ 99/6/19 برای من ارسال کنند.

  13.15 ظهر | 18 شهريور 99
  2(بسته شده) 1399/6/3 09:54:35 - 39558#
  • اقدامات :
  • شناسایی وضعیت سواد رایانه ای همکاران معاونت فرهنگی و دانشجویی (سواد رایانه ای)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام و احترام
  لطفا چک لیستی تهیه بفرمایید که همه حوزه های کاری فاوا درآن دیده شود تعداد آیتمها زیاد نباشد تا برای همکاران آزمون دهنده خسته کننده نباشد............لطفا تا ساعت 12 روز دوشنبه چک لیست تهیه شود و برای اینجانب ارسال و به پروژه انتساب کنین
  ممنون

  9.54 صبح | 3 شهريور 99
  3(بسته شده) 1399/6/20 21:02:53 - 40288#
  • اقدامات :
  • شناسایی وضعیت سواد رایانه ای همکاران معاونت فرهنگی و دانشجویی (سواد رایانه ای)
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  با جوارشی صحبت کن بگو برنامه ریزی کنه کلاس سواد رایانه ای برای همکارای خودش بگذاره
  و نتیجه را به من گزارش بده

  21.2 ظهر | 20 شهريور 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  ۱- سوالای آزمون را چهار گزینه ای کنه
  ۲- برگزاری آزمون
  ۳- برگزاری کلاس آموزشی
  ۴- آزمون عملی
  ۵- انتخاب یک نفر بعنوان همکار واحد فاوا معاونت و معرفی به ما

  21.4 ظهر | 20 شهريور 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  دیروز باهاش صحبت کردم سوالات اماده هست و با همکاری بنده نامه ای به دکتر امانی زده شد از طرف خود مهندس برای برگزاری آزمون در مرکز آزمون مجازی

  11.31 صبح | 23 شهريور 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  امروز با اقای جوارشی صحبت کردم با واحد آموزش صحبت کردند مقرر شد چهارشنبه همین هفته آزمون برگزار شود

  9.49 صبح | 24 شهريور 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  طی تماسی که بامهندس جوارشی داشتم :
  آزمون روز چهارشنبه به روز یکشنبه ساعت 8 صبح تا 10 صبح در مرکز آزمون مجازی برگزار میگردد.

  10.52 صبح | 26 شهريور 99
  4(بسته شده) 1399/6/30 11:10:15 - 40743#
  • اقدامات :
  • شناسایی وضعیت سواد رایانه ای همکاران معاونت فرهنگی و دانشجویی (سواد رایانه ای)

  مهدی جوارشی (0682424935)

  ازمون در ساعت 8 صبح 30 شهریور برگزار گردید....در دو گروه 40 سوال

  11.10 صبح | 30 شهريور 99
  5(بسته شده) 1399/6/30 11:10:36 - 40745#
  • اقدامات :
  • شناسایی وضعیت سواد رایانه ای همکاران معاونت فرهنگی و دانشجویی (سواد رایانه ای)

  مهدی جوارشی (0682424935)

  3 نفر اول جهت ازمون عملی

  11.10 صبح | 30 شهريور 99
  6(بسته شده) 1399/7/6 22:18:52 - 41202#
  • اقدامات :
  • شناسایی وضعیت سواد رایانه ای همکاران معاونت فرهنگی و دانشجویی (سواد رایانه ای)

  مهدی جوارشی (0682424935)

  جهت تعیین سطح سواد رایانه ای همکاران معاونت دانشجویی و فرهنگی با همکاری واحد فاوا ستاد حدود 40 سوال بصورت چهار گزینه ای طرح گردید

  آزمون راس ساعت 8 صبح 30 شهریور در محل آزمونهای مجازی معاونت آموزشی در 2 گروه 20 نفره برگزار گردید

  سوالات به صورت چهار گزینه ای طراحی گردیده و به نوعی مشکلات و موارد همیشه همکاران در حین کار با رایانه درآن گنجانده شده بود.

  نتیجه ازمون تئوری در همان روز اعلام گردید و3 نفربرتر مشخص گردیدند.

  از 3 نفر اول آزمون عملی گرفته شد نفرات برتر به شرح ذیل اعلام میگردد:
  نفر اول:سرکار خانم دلاوری
  نفر دوم: جناب آقای بیانی
  نفرسوم:جناب آقای خوشنویس

  22.18 ظهر | 6 مهر 99