ویرایش فرآیند مهندسی مشاغل (نرم افزار)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/6/20
  • تخمین پایان : 1399/7/30
  • پایان به موقع : 1399/7/29
  • مدت زمان تخمین : 41 روز
  • روز های کاری : 28 روز
  • مدت زمان اجرا : 40 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 49 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  شروع فاز ویرایش فرآیند مهندسی مشاغل به نامه شماره 10839/39/99 مورخ 99/05/22 مدیر توسعه سازمان و تحول اداری در بزاه زمانی 99/06/20 الی 99/07/201399/6/2یكشنبه - ساعت ١٠:٣٥
  #39483
  ام با سلام لطفا در فرمت صورتجلسات ارتقاء طبقات و رتبه های پایه و ارشد ستاد دانشگاه و فرآیند ارتقاء طبقات و رتبه های خبره و عالی عنوان آقای علیرضا براتی با سمت سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه گنجانده شود.1399/6/17دوشنبه - ساعت ٨:٣٧
  با سلام . در فرم و قالب چاپ ها علیرضا براتی (سرسپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه ) اصلاح گرددی.1399/6/18سه شنبه - ساعت ٨:٢٩
  #40123
  ام با سلام و احترام ، لطفا عنوان "مدرک" در صورتجلسات ارتقاء خبره و عالی به "رشته تحصیلی " تغییر یابد.1399/7/16چهارشنبه - ساعت ١٣:٢٨
  با سلام.ویرایش مدارک انجام شد.1399/7/27یكشنبه - ساعت ١٢:٣٣
  #41943
  ام مدارک تحصیلی در کلیه صورتجلسات اصلاح گردد.
  پایان دوره ابتدایی ، پایان دوره راهنمایی یا دوره اول متوسطه ، دیپلم ، کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتری حرفه ای ، دکترای تخصصی / phd/ فوق تخصصی بالینی / postDoc
  1399/7/16چهارشنبه - ساعت ١٣:٣٠
  #41945
  ام لطفا واحدهای تفکیک شده برای اینجانب و خانم وحدانی در اتوماسیون جهت امضاء صورتجلسه ها در صورت امکان انجام گردد. 1399/7/16چهارشنبه - ساعت ١٣:٣٢
  با سلام. در حال حاضر این امر امکان پذیر نمی باشد.1399/7/27یكشنبه - ساعت ١٢:٣٥
  #41947
  با عرض سلام و خسته نباشید. لطفا با توجه به درخواست های ارسالی از سوی همکاران مدیریت توسعه و تحول اداری در خصوص ویرایش در فرم و فرآیندهای مهندسی مشاغل نیاز به افزایش بازه زمانی وجود دارد.1399/7/19شنبه - ساعت ٩:٥١
  با سلام
  مدت زمان پروژه تا پایان مهر ماه تمدید شد
  1399/7/19شنبه - ساعت ١٢:٥٣
  #41992
  ام با سلام و احترام صورتجلسات تغییر یافته به پیوست ارسال می گردد.1399/7/22سه شنبه - ساعت ٩:٢٨
  با سلام. اصلاحات انجام شد.1399/7/27یكشنبه - ساعت ١٢:٣٠
  #42295
  ام با سلام لطفا نحوه ی کار با جستجو در اتوماسیون اداری را توضیح دهید.1399/7/22سه شنبه - ساعت ٩:٣١
  با سلام. توضیحات مورد نیاز انجام شد.1399/7/27یكشنبه - ساعت ١٢:٣٢
  #42296
  ام با سلام لطفا افزودن نام اکرم وحدانی در قسمت امضاء صورتجلسه ها1399/7/22سه شنبه - ساعت ١١:٢٣
  #42336
  ام با سلام ، در صورتجلسات ستاد در صورت امکان حذف مدرک را برای اینجانب فعال نمائید . همچنین عدم تائید نیز غیر فعال می باشد. 1399/7/23چهارشنبه - ساعت ٨:٤٤
  با سلام و خسته نباشید .امکان حذف هیچ مدرکی برای در اتوماسیون دبیرخانه وجود ندارد . برای عملیات ویرایش شما عدم تایید نیز در فرآیند تعریف گردید.1399/7/23چهارشنبه - ساعت ١٠:٣
  #42399
  ام با سلام در صورتجلسه طبقه و رتبه خبره و عالی کادر سطح شغل پیغام خطا می دهد.1399/7/28دوشنبه - ساعت ٩:٢٥
  با سلام. تغییر مورد نیاز اعمال گردید.1399/7/28دوشنبه - ساعت ٩:٣٥
  #42618
  ام با سلام لطفا مجوز امضاء به اسامی ذیل نیز داده شود :
  1- زینب خاقانی - کارگزین مسئول - بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان
  2- ابراهیم امینی - کارگزین - بیمارستان آیت ا... هاشمی شیروان
  1399/7/28دوشنبه - ساعت ٩:٣٦
  با سلام.مجوز دسترسی به فرم مهندسی مشاغل برای هر دو نفر ایجد گردید.1399/7/28دوشنبه - ساعت ٩:٥٨
  #42621
  ام با سلام لطفا در صورتجلسه رتبه خبره و عالی وقتی طبقه را دارم انجام میدهم تاریخ دوره آموزشی حذف مقدار نمی شود . همچنین در قسمت توضیحات ارتقاء طبقه خطا می دهد.1399/7/28دوشنبه - ساعت ١١:٤٢
  با سلام.مشکل فیلد تاریخ آخرین دوره آموزشی برطرف شد.1399/7/28دوشنبه - ساعت ١٢:٣٥
  با سلام. مشکل توضیحات ارتقا طبقه حل شد.1399/7/28دوشنبه - ساعت ١٤:٣١
  #42651
  1(بسته شده) 1399/6/2 10:35:20 - 39483#
  • اقدامات :
  • ویرایش فرآیند مهندسی مشاغل (نرم افزار)

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  شروع فاز ویرایش فرآیند مهندسی مشاغل به نامه شماره 10839/39/99 مورخ 99/05/22 مدیر توسعه سازمان و تحول اداری در بزاه زمانی 99/06/20 الی 99/07/20

  10.35 صبح | 2 شهريور 99
  2(بسته شده) 1399/6/17 08:37:42 - 40123#
  • اقدامات :
  • ویرایش فرآیند مهندسی مشاغل (نرم افزار)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  با سلام لطفا در فرمت صورتجلسات ارتقاء طبقات و رتبه های پایه و ارشد ستاد دانشگاه و فرآیند ارتقاء طبقات و رتبه های خبره و عالی عنوان آقای علیرضا براتی با سمت سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه گنجانده شود.

  8.37 صبح | 17 شهريور 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام . در فرم و قالب چاپ ها علیرضا براتی (سرسپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه ) اصلاح گرددی.

  8.29 صبح | 18 شهريور 99
  3(بسته شده) 1399/7/16 13:28:00 - 41943#
  • اقدامات :
  • ویرایش فرآیند مهندسی مشاغل (نرم افزار)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  با سلام و احترام ، لطفا عنوان "مدرک" در صورتجلسات ارتقاء خبره و عالی به "رشته تحصیلی " تغییر یابد.

  13.28 ظهر | 16 مهر 99
  4(بسته شده) 1399/7/16 13:30:10 - 41945#
  • اقدامات :
  • ویرایش فرآیند مهندسی مشاغل (نرم افزار)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  مدارک تحصیلی در کلیه صورتجلسات اصلاح گردد.
  پایان دوره ابتدایی ، پایان دوره راهنمایی یا دوره اول متوسطه ، دیپلم ، کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتری حرفه ای ، دکترای تخصصی / phd/ فوق تخصصی بالینی / postDoc

  13.30 ظهر | 16 مهر 99
  5(بسته شده) 1399/7/16 13:32:56 - 41947#
  • اقدامات :
  • ویرایش فرآیند مهندسی مشاغل (نرم افزار)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  لطفا واحدهای تفکیک شده برای اینجانب و خانم وحدانی در اتوماسیون جهت امضاء صورتجلسه ها در صورت امکان انجام گردد.

  13.32 ظهر | 16 مهر 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام. در حال حاضر این امر امکان پذیر نمی باشد.

  12.35 ظهر | 27 مهر 99
  6(بسته شده) 1399/7/19 09:51:47 - 41992#
  • اقدامات :
  • ویرایش فرآیند مهندسی مشاغل (نرم افزار)

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با عرض سلام و خسته نباشید. لطفا با توجه به درخواست های ارسالی از سوی همکاران مدیریت توسعه و تحول اداری در خصوص ویرایش در فرم و فرآیندهای مهندسی مشاغل نیاز به افزایش بازه زمانی وجود دارد.

  9.51 صبح | 19 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام
  مدت زمان پروژه تا پایان مهر ماه تمدید شد

  12.53 ظهر | 19 مهر 99
  7(بسته شده) 1399/7/22 09:28:59 - 42295#
  • اقدامات :
  • ویرایش فرآیند مهندسی مشاغل (نرم افزار)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  با سلام و احترام صورتجلسات تغییر یافته به پیوست ارسال می گردد.

  9.28 صبح | 22 مهر 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام. اصلاحات انجام شد.

  12.30 ظهر | 27 مهر 99
  8(بسته شده) 1399/7/22 09:31:16 - 42296#
  • اقدامات :
  • ویرایش فرآیند مهندسی مشاغل (نرم افزار)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  با سلام لطفا نحوه ی کار با جستجو در اتوماسیون اداری را توضیح دهید.

  9.31 صبح | 22 مهر 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام. توضیحات مورد نیاز انجام شد.

  12.32 ظهر | 27 مهر 99
  9(بسته شده) 1399/7/22 11:23:02 - 42336#
  • اقدامات :
  • ویرایش فرآیند مهندسی مشاغل (نرم افزار)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  با سلام لطفا افزودن نام اکرم وحدانی در قسمت امضاء صورتجلسه ها

  11.23 صبح | 22 مهر 99
  10 1399/7/23 08:44:44 - 42399#
  • اقدامات :
  • ویرایش فرآیند مهندسی مشاغل (نرم افزار)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  با سلام ، در صورتجلسات ستاد در صورت امکان حذف مدرک را برای اینجانب فعال نمائید . همچنین عدم تائید نیز غیر فعال می باشد.

  8.44 صبح | 23 مهر 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام و خسته نباشید .امکان حذف هیچ مدرکی برای در اتوماسیون دبیرخانه وجود ندارد . برای عملیات ویرایش شما عدم تایید نیز در فرآیند تعریف گردید.

  10.3 صبح | 23 مهر 99
  11(بسته شده) 1399/7/28 09:25:42 - 42618#
  • اقدامات :
  • ویرایش فرآیند مهندسی مشاغل (نرم افزار)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  با سلام در صورتجلسه طبقه و رتبه خبره و عالی کادر سطح شغل پیغام خطا می دهد.

  9.25 صبح | 28 مهر 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام. تغییر مورد نیاز اعمال گردید.

  9.35 صبح | 28 مهر 99
  12(بسته شده) 1399/7/28 09:36:35 - 42621#
  • اقدامات :
  • ویرایش فرآیند مهندسی مشاغل (نرم افزار)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  با سلام لطفا مجوز امضاء به اسامی ذیل نیز داده شود :
  1- زینب خاقانی - کارگزین مسئول - بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان
  2- ابراهیم امینی - کارگزین - بیمارستان آیت ا... هاشمی شیروان

  9.36 صبح | 28 مهر 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام.مجوز دسترسی به فرم مهندسی مشاغل برای هر دو نفر ایجد گردید.

  9.58 صبح | 28 مهر 99
  13(بسته شده) 1399/7/28 11:42:24 - 42651#
  • اقدامات :
  • ویرایش فرآیند مهندسی مشاغل (نرم افزار)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  با سلام لطفا در صورتجلسه رتبه خبره و عالی وقتی طبقه را دارم انجام میدهم تاریخ دوره آموزشی حذف مقدار نمی شود . همچنین در قسمت توضیحات ارتقاء طبقه خطا می دهد.

  11.42 صبح | 28 مهر 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام.مشکل فیلد تاریخ آخرین دوره آموزشی برطرف شد.

  12.35 ظهر | 28 مهر 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام. مشکل توضیحات ارتقا طبقه حل شد.

  14.31 ظهر | 28 مهر 99