امور نگهداری و بروز رسانی اطلاعات سهم- سال 99 (داشبورد سهم)

 • مسئول :
 • بابک قهرمانیبابک قهرمانی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/1/1
  • تخمین پایان : 1399/12/29
  • پایان به موقع : 1399/12/27
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 244 روز
  • مدت زمان اجرا : 362 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 1000 ساعت/نفر
  • بابک قهرمانی : 1 ساعت/نفر
  • زهرا جعفرزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام امور مربوط به تولید شاخصهای سپاس در مورخه 5 مرداد انجام و باتمام رسید و همچنین امور مربوط به تولید شاخصهای آنتی ویروس در مورخه 27 مرداد انجام و باتمام رسید.1399/5/29چهارشنبه - ساعت ١٤:٢٠
  #39359
  بق با سلام، شاخص های مرتبط با آنتی ویروس برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات راه اندازی گردید و با اختصاص سطوح دسترسی جهت تکمیل اطلاعات و بهره برداری
  در اختیار خانم صفایی قرار گرفته است
  1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٠:١
  مشاهده شد1399/7/15سه شنبه - ساعت ١٢:٣٥
  #41620
  بق با سلام ار سامانه و هسته و دیتابیس بکاپ گرفته شد.
  و واکشی داده های سامانه پرسنلی و آمار نیروی انسانی کل واحد های تابعه دانشگاه در سهم انجام شد.
  1399/7/30چهارشنبه - ساعت ١٣:٢٢
  مشاهده شد.1399/7/30چهارشنبه - ساعت ١٣:٣٩
  #42830
  با سلام
  در اسرع وقت جلسه ای در خصوص جمع بندی سامانه ثبت آمار تجهیزات سخت افزاری برگزار نمائید و نسبت به نهایی سازی تصمیم گیری نمایید.
  1399/8/18یكشنبه - ساعت ١٢:٣
  بق با سلام.جلسه در تاریخ 19 آبان برگزار شد و مقرر شد اطلاعات در شاخص های فناوری اطلاعات در سامانه سهم بارگزاری گردد و خانم جعفر زاده همکاری کامل با همکاران در این خصوص داشته باشند.1399/8/19دوشنبه - ساعت ٧:٢١
  #44042
  با سلام
  1- تبلت و All in one اضافه شود.
  2- یوزر برای اینجانب جهت مشاهده گزارشها ایجاد شود (مدیریت ارشد )
  3-
  1399/8/18یكشنبه - ساعت ١٣:٣٩
  satm.nkums.ac.ir1399/8/18یكشنبه - ساعت ١٣:٤٠
  با سلام جهت اضافه نمودن عناوین ذکرشده در فرم قسمت مربوطه را باز کنید و توضیحات لازم داده شود لطفا1399/8/19دوشنبه - ساعت ٨:٤٧
  دسترسی به اضافه نمودن اقلام جدید در شاخص منتشر شده ندارم و سامانه اخطار میدهد1399/8/19دوشنبه - ساعت ٩:١٩
  در جدول با شناسه 1287 ایتمهای درخواست شده اضافه و سطح دسترسی تعریف گردید.1399/8/19دوشنبه - ساعت ١٢:٥٧
  #44064
  سلام
  برای اینجانب دسترسی به شاخص های آماری و فناوری اطلاعات مرکز بهداشت شهرستان فاروج وجود ندارد
  یوزر 6359950235
  1399/9/9یكشنبه - ساعت ٩:٤٠
  بق با سلام دسترسی اصلاح شد
  1399/9/16یكشنبه - ساعت ١٦:٣٩
  #45512
  سلام وقت بخیر
  در خصوص ایجاد شاخصی در سامانه سهم به منظور ثبت نتایج سه دوره مانورهای سایبری انجام شده جدولی تهیه شده است که به پیوست می باشد
  لطفا ملاحظه فرمایید و در صورت عدم نیاز به تغییرات ارسال گرددبه مهندس قهرمانی جهت ایجاد شاخص مذکور
  با تشکر
  1399/9/15شنبه - ساعت ١٤:١٨
  آقای مهندس قهرمانی لطفا در خصوص پیاده سازی شاخص درخواستی در سهم اقدام نمائید.1399/9/15شنبه - ساعت ١٤:٣٤
  بق با سلام در شاخص 1247 بروزرسانی گردید و آماده بهره برداری می باشد1399/9/15شنبه - ساعت ١٦:٤١
  ممنون1399/9/20پنج شنبه - ساعت ١:٣٠
  #45977
  بق گزارش اقدامات انجام شده به انظمام ساعات کاری1399/12/10یكشنبه - ساعت ١٣:٢
  بق 1399/12/10یكشنبه - ساعت ١٣:٣٨
  #52498
  1(بسته شده) 1399/5/29 14:20:32 - 39359#
  • اقدامات :
  • امور نگهدای و بروز رسانی اطلاعات سهم- سال 99 (داشبورد سهم)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام امور مربوط به تولید شاخصهای سپاس در مورخه 5 مرداد انجام و باتمام رسید و همچنین امور مربوط به تولید شاخصهای آنتی ویروس در مورخه 27 مرداد انجام و باتمام رسید.

  14.20 ظهر | 29 مرداد 99
  2(بسته شده) 1399/7/13 10:01:20 - 41620#
  • اقدامات :
  • امور نگهداری و بروز رسانی اطلاعات سهم- سال 99 (داشبورد سهم)
  بق

  بابک قهرمانی (0670090794)

  با سلام، شاخص های مرتبط با آنتی ویروس برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات راه اندازی گردید و با اختصاص سطوح دسترسی جهت تکمیل اطلاعات و بهره برداری
  در اختیار خانم صفایی قرار گرفته است

  10.1 صبح | 13 مهر 99
  3(بسته شده) 1399/7/30 13:22:23 - 42830#
  • اقدامات :
  • امور نگهداری و بروز رسانی اطلاعات سهم- سال 99 (داشبورد سهم)
  بق

  بابک قهرمانی (0670090794)

  با سلام ار سامانه و هسته و دیتابیس بکاپ گرفته شد.
  و واکشی داده های سامانه پرسنلی و آمار نیروی انسانی کل واحد های تابعه دانشگاه در سهم انجام شد.

  13.22 ظهر | 30 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  مشاهده شد.

  13.39 ظهر | 30 مهر 99
  4(بسته شده) 1399/8/18 12:03:53 - 44042#
  • اقدامات :
  • امور نگهداری و بروز رسانی اطلاعات سهم- سال 99 (داشبورد سهم)

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  با سلام
  در اسرع وقت جلسه ای در خصوص جمع بندی سامانه ثبت آمار تجهیزات سخت افزاری برگزار نمائید و نسبت به نهایی سازی تصمیم گیری نمایید.

  12.3 ظهر | 18 آبان 99
  بق

  بابک قهرمانی (0670090794)

  با سلام.جلسه در تاریخ 19 آبان برگزار شد و مقرر شد اطلاعات در شاخص های فناوری اطلاعات در سامانه سهم بارگزاری گردد و خانم جعفر زاده همکاری کامل با همکاران در این خصوص داشته باشند.

  7.21 صبح | 19 آبان 99
  5(بسته شده) 1399/8/18 13:39:19 - 44064#
  • اقدامات :
  • امور نگهداری و بروز رسانی اطلاعات سهم- سال 99 (داشبورد سهم)

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  با سلام
  1- تبلت و All in one اضافه شود.
  2- یوزر برای اینجانب جهت مشاهده گزارشها ایجاد شود (مدیریت ارشد )
  3-

  13.39 ظهر | 18 آبان 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  satm.nkums.ac.ir

  13.40 ظهر | 18 آبان 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام جهت اضافه نمودن عناوین ذکرشده در فرم قسمت مربوطه را باز کنید و توضیحات لازم داده شود لطفا

  8.47 صبح | 19 آبان 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  دسترسی به اضافه نمودن اقلام جدید در شاخص منتشر شده ندارم و سامانه اخطار میدهد

  9.19 صبح | 19 آبان 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  در جدول با شناسه 1287 ایتمهای درخواست شده اضافه و سطح دسترسی تعریف گردید.

  12.57 ظهر | 19 آبان 99
  6(بسته شده) 1399/9/9 09:40:58 - 45512#
  • اقدامات :
  • امور نگهداری و بروز رسانی اطلاعات سهم- سال 99 (داشبورد سهم)

  صادق بانژاد تیتکانلو (6359950235)

  سلام
  برای اینجانب دسترسی به شاخص های آماری و فناوری اطلاعات مرکز بهداشت شهرستان فاروج وجود ندارد
  یوزر 6359950235

  9.40 صبح | 9 آذر 99
  7(بسته شده) 1399/9/15 14:18:30 - 45977#
  • اقدامات :
  • امور نگهداری و بروز رسانی اطلاعات سهم- سال 99 (داشبورد سهم)

  سمیه صفایی (0829442571)

  سلام وقت بخیر
  در خصوص ایجاد شاخصی در سامانه سهم به منظور ثبت نتایج سه دوره مانورهای سایبری انجام شده جدولی تهیه شده است که به پیوست می باشد
  لطفا ملاحظه فرمایید و در صورت عدم نیاز به تغییرات ارسال گرددبه مهندس قهرمانی جهت ایجاد شاخص مذکور
  با تشکر

  14.18 ظهر | 15 آذر 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  آقای مهندس قهرمانی لطفا در خصوص پیاده سازی شاخص درخواستی در سهم اقدام نمائید.

  14.34 ظهر | 15 آذر 99
  بق

  بابک قهرمانی (0670090794)

  با سلام در شاخص 1247 بروزرسانی گردید و آماده بهره برداری می باشد

  16.41 ظهر | 15 آذر 99
  8(بسته شده) 1399/12/10 13:02:08 - 52498#
  • اقدامات :
  • امور نگهداری و بروز رسانی اطلاعات سهم- سال 99 (داشبورد سهم)
  بق

  بابک قهرمانی (0670090794)

  گزارش اقدامات انجام شده به انظمام ساعات کاری

  13.2 ظهر | 10 اسفند 99
  بق

  بابک قهرمانی (0670090794)

  13.38 ظهر | 10 اسفند 99