انعقاد قرارداد پشتیبانی سامانه سیماد 98 (قرارداد)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/8/1
  • تخمین پایان : 1398/10/1
  • پایان به موقع : 1398/10/1
  • مدت زمان تخمین : 60 روز
  • روز های کاری : 200 روز
  • مدت زمان اجرا : 60 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 10 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  سلام لطفا یک پروژه با عنوان انعقاد قرارداد پشتیبانی سامانه سیماد در سال 98 از 1.8.98 الی 1.10.98 به مدت 10 ساعت تعریف کنید.1399/5/29چهارشنبه - ساعت ٨:٢٤
  #39290
  1(بسته شده) 1399/5/29 08:24:14 - 39290#
  • اقدامات :
  • انعقاد قرارداد پشتیبانی سامانه سیماد 98 (قرارداد)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  سلام لطفا یک پروژه با عنوان انعقاد قرارداد پشتیبانی سامانه سیماد در سال 98 از 1.8.98 الی 1.10.98 به مدت 10 ساعت تعریف کنید.

  8.24 صبح | 29 مرداد 99