تهیه RFP سامانه تغذیه 98 (قرارداد)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/4/1
  • تخمین پایان : 1398/10/1
  • پایان به موقع : 1398/10/1
  • مدت زمان تخمین : 183 روز
  • روز های کاری : 123 روز
  • مدت زمان اجرا : 183 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 70 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
  • مهدی جوارشی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  سلام لطفا یک پروژه با عنوان تهیه قرارداد RFP سامانه تغذیه در سال 98 از 1.4.98 الی 1.10.98 به مدت 70 ساعت تعریف کنید. مسئول پروژه: خودم مشارکت کننده: مهدی جوارشی 1399/5/29چهارشنبه - ساعت ٨:٢٦
  #39291
  1(بسته شده) 1399/5/29 08:26:15 - 39291#
  • اقدامات :
  • تهیه قرارداد RFP سامانه تغذیه 98 (قرارداد)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  سلام لطفا یک پروژه با عنوان تهیه قرارداد RFP سامانه تغذیه در سال 98 از 1.4.98 الی 1.10.98 به مدت 70 ساعت تعریف کنید. مسئول پروژه: خودم مشارکت کننده: مهدی جوارشی

  8.26 صبح | 29 مرداد 99