پشتیبانی و نگهداری فایروال های دانشگاه98 (پشتیبانی سامانه ها)

 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/1/1
  • تخمین پایان : 1398/12/29
  • پایان به موقع : 1398/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 339 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 100 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  پشتیبانی و نگهداری فایروال های دانشگاه
  به روززسانی سال 98 انجام دادم
  1399/5/29چهارشنبه - ساعت ١١:٥٩
  #39339
  1(بسته شده) 1399/5/29 11:59:13 - 39339#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی و نگهداری فایروال های دانشگاه98 (پشتیبانی سامانه ها)

  حامد ره اموز (0681919477)

  پشتیبانی و نگهداری فایروال های دانشگاه
  به روززسانی سال 98 انجام دادم

  11.59 صبح | 29 مرداد 99