شرکت در جلسات کمیته امنیت 98 (Cyber Security)

 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/1/1
  • تخمین پایان : 1398/12/29
  • پایان به موقع : 1398/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 339 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 50 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  در جلسات امنیت سال 98 شرکت کردم1399/5/29چهارشنبه - ساعت ١١:٥٨
  #39338
  1(بسته شده) 1399/5/29 11:58:38 - 39338#
  • اقدامات :
  • شرکت در جلسات کمیته امنیت 98 (Cyber Security)

  حامد ره اموز (0681919477)

  در جلسات امنیت سال 98 شرکت کردم

  11.58 صبح | 29 مرداد 99