پشتیبانی VDIدانشگاه 98 (Infrastructure)

 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/1/1
  • تخمین پایان : 1398/12/29
  • پایان به موقع : 1398/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 339 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 400 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  پشتیبانی vdi دانشگاه انجام دادم در سال 981399/5/29چهارشنبه - ساعت ١١:٥٨
  #39337
  1(بسته شده) 1399/5/29 11:58:08 - 39337#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی VDIدانشگاه 98 (Infrastructure)

  حامد ره اموز (0681919477)

  پشتیبانی vdi دانشگاه انجام دادم در سال 98

  11.58 صبح | 29 مرداد 99