ارتقاء نرم افزاری سرورها98 (Infrastructure)

 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/1/1
  • تخمین پایان : 1398/12/29
  • پایان به موقع : 1398/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 339 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 400 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام لطفا سرورها رو از لحاط نر فازاری ارتقا دهید1399/5/29چهارشنبه - ساعت ١١:٥٦
  #39334
  1(بسته شده) 1399/5/29 11:56:08 - 39334#
  • اقدامات :
  • ارتقاء نرم افزاری سرورها98 (Infrastructure)

  حامد ره اموز (0681919477)

  با سلام لطفا سرورها رو از لحاط نر فازاری ارتقا دهید

  11.56 صبح | 29 مرداد 99