راه اندازی سامانه دریافت مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدامی (نرم افزار)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/10/1
  • تخمین پایان : 1398/11/30
  • پایان به موقع : 1398/11/30
  • مدت زمان تخمین : 59 روز
  • روز های کاری : 161 روز
  • مدت زمان اجرا : 59 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 50 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  سلام لطفا یک پروژه با عنوان راه اندازی سامانه دریافت مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدامی از تاریخ 1.10.98 الی 30.11.98 تعریف گردد.
  مسئول خودم مشارکت کننده: احسان حاتمی
  1399/5/29چهارشنبه - ساعت ٨:٤٣
  #39299
  1(بسته شده) 1399/5/29 08:43:37 - 39299#
  • اقدامات :
  • راه اندازی سامانه دریافت مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدامی (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  سلام لطفا یک پروژه با عنوان راه اندازی سامانه دریافت مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدامی از تاریخ 1.10.98 الی 30.11.98 تعریف گردد.
  مسئول خودم مشارکت کننده: احسان حاتمی

  8.43 صبح | 29 مرداد 99