پشتیبانی و راهبری فنی سامانه حضور و غیاب (پشتیبانی سامانه ها)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/1/1
  • تخمین پایان : 1398/12/29
  • پایان به موقع : 1398/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 339 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 50 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  سلام
  لطفا یک پروژه با عنوان پشتیبانی و راهبری فنی سامانه حضور و غیاب از تاریخ 1.1.98 الی 29.12.98 به مدت 50 ساعت تعریف شود.
  مسئول: خودم مشارکت کننده: احسان حاتمی
  1399/5/29چهارشنبه - ساعت ٨:٤١
  #39298
  1(بسته شده) 1399/5/29 08:41:37 - 39298#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی و راهبری فنی سامانه حضور و غیاب (پشتیبانی سامانه ها)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  سلام
  لطفا یک پروژه با عنوان پشتیبانی و راهبری فنی سامانه حضور و غیاب از تاریخ 1.1.98 الی 29.12.98 به مدت 50 ساعت تعریف شود.
  مسئول: خودم مشارکت کننده: احسان حاتمی

  8.41 صبح | 29 مرداد 99