پشتیبانی و راهبری از اتوماسیون دبیرخانه 99 (پشتیبانی سامانه ها)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/1/1
  • تخمین پایان : 1398/12/29
  • پایان به موقع : 1398/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 239 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 110 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  سلام لطفا یک پروژه با عنوان پشتیبانی و راهبری فنی سامانه اتوماسیون دبیرخانه از تاریخ1.1.98 الی 29.12.98 به مدت 110 ساعت (80 ساعت بعلاوه 30 ساعت آنکالی) تعریف شود.
  مسئول خودم مشارکت کننده: خانم پورجعفر
  1399/5/29چهارشنبه - ساعت ٨:٣٩
  با سلام
  ایجاد شد
  1399/5/29چهارشنبه - ساعت ١٠:٣٢
  #39297
  1(بسته شده) 1399/5/29 08:39:44 - 39297#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی و راهبری فنی سامانه اتوماسیون دبیرخانه (پشتیبانی سامانه ها)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  سلام لطفا یک پروژه با عنوان پشتیبانی و راهبری فنی سامانه اتوماسیون دبیرخانه از تاریخ1.1.98 الی 29.12.98 به مدت 110 ساعت (80 ساعت بعلاوه 30 ساعت آنکالی) تعریف شود.
  مسئول خودم مشارکت کننده: خانم پورجعفر

  8.39 صبح | 29 مرداد 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام
  ایجاد شد

  10.32 صبح | 29 مرداد 99