طراحی سامانه ماموریت اداری (Programming)

 • مسئول :
 • فاطمه گلیفاطمه گلی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/6/1
  • تخمین پایان : 1398/12/29
  • پایان به موقع : 1398/12/29
  • مدت زمان تخمین : 209 روز
  • روز های کاری : 141 روز
  • مدت زمان اجرا : 209 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 320 ساعت/نفر
  • فاطمه گلی : 320 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  فگ با سلام
  طراحی سامانه ماموریت اداری به اتمام رسید
  1399/5/29چهارشنبه - ساعت ١٠:٢٥
  #39314
  1(بسته شده) 1399/5/29 10:25:26 - 39314#
  • اقدامات :
  • طراحی سامانه ماموریت اداری (Programming)
  فگ

  فاطمه گلی (0670017272)

  با سلام
  طراحی سامانه ماموریت اداری به اتمام رسید

  10.25 صبح | 29 مرداد 99