ساماندهی وضعیت آنتی ویروس کنسول ستاد دانشگاه (Anti Virus)

این پروژه در نتیجه ادغام پروژه های ذیل ایجاد گردیده است :
 • مسئول :
 • احسان حاتمیاحسان حاتمی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/6/1
  • تخمین پایان : 1399/12/20
  • مدت زمان تخمین : 200 روز
  • روز های کاری : 139 روز
  • مدت زمان اجرا : 232 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 80 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  در خصوص پروژه ساماندهی وضعیت آنتی ویروس کنسول ستاد دانشگاه،ورژن کنسول آپدیت شده و تسک های مربوطه ایجاد شده،آموزش به خانم مهندس ژاله داده شد
  ایشان در حال نصب روی سیستم های ستاد می باشند
  اما با توجه به اینکه این پروژه را در خلال امور مربوط به پشتیبانی ستاد و سایر امورمحوله شان انجام می دهند،کار هنوز به اتمام نرسیده در صورت امکان پروژه تا 15 مهرماه تمدید گردد.
  با تشکر
  1399/6/29شنبه - ساعت ٩:٣٧
  با سلام
  مدت زمان پروژه تا 15 مهر ماه تمدید شد
  1399/7/7دوشنبه - ساعت ١٤:٢٠
  #40643
  با سلام و احترام
  امور مربوط به آپگرید کلاینت ها توسط خانم مهندس ژاله در دست انجام می باشد
  1399/7/9چهارشنبه - ساعت ١٣:٥٣
  #41447
  با سلام و احترام
  با تشکر از اقداماتی که در خصوص ساماندهی وضعیت آنتی ویروس کلاینت های ستاد انجام شده
  لطفا یه گزارش از تعداد کل سیستم های ستاد،سیستم هایی که آپگرید شده اند و سیستم هایی که در دست اقدام هستند را ارائه بفرمایید
  1399/7/13یكشنبه - ساعت ١١:١٩
  #41642
  با سلام و احترام
  امور مربوط به پروژه پروتکل ساماندهی آنتی ویروس ستاد در دست اقدام می باشد و اقدامات انجام شده در پروژه ثبت شده است و با توجه به اینکه تایم پروژه رو به اتمام می باشد لطفا تاریخ اتمام پروژه را تا آخر آبان ماه تمدید بفرمایید با تشکر
  1399/7/13یكشنبه - ساعت ١١:٤١
  با سلام
  مدت زمان پروژه تا پایان آبان ماه تمدید شد.
  1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٢:٢٥
  #41654
  با سلام امروز 10 تا از سیستم های فنی بررسی شد و بروز رسانی ویندوز انجام شد و 9 تای آن ها آنتی ویروس نسخه جدید نصب شد و یکی از آن ها به دلیل خالی نبودن درایو c نصب نشد که قرار شد درایو c را خالی کنند تا فردا نصب شود.
  با تشکر
  1399/7/14دوشنبه - ساعت ٢٠:٤١
  #41808
  با سلام روز چهارشنبه16/7/99 پنج تا از سیستم های مدیریت پشتیبانی آنتی ویروس اپدیت شد اما سیستم اقای نامور به مشکل خورد و کی بورد غیر فعال شد و مجبور به نصب مجدد ویندوز شدم.
  امروز هم سیستم خانم حاتمی به مشکل خورد و باید ویندوز عوض شود به همین دلیل فرصت برای نصب آنتی ویروس جدید با توجه به کارهای پشتیبانی ندارم.
  با تشکر
  1399/7/20یكشنبه - ساعت ١١:٣٥
  #42096
  1(بسته شده) 1399/6/29 09:37:52 - 40643#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت آنتی ویروس کنسول ستاد دانشگاه (Anti Virus)

  سمیه صفایی (0829442571)

  در خصوص پروژه ساماندهی وضعیت آنتی ویروس کنسول ستاد دانشگاه،ورژن کنسول آپدیت شده و تسک های مربوطه ایجاد شده،آموزش به خانم مهندس ژاله داده شد
  ایشان در حال نصب روی سیستم های ستاد می باشند
  اما با توجه به اینکه این پروژه را در خلال امور مربوط به پشتیبانی ستاد و سایر امورمحوله شان انجام می دهند،کار هنوز به اتمام نرسیده در صورت امکان پروژه تا 15 مهرماه تمدید گردد.
  با تشکر

  9.37 صبح | 29 شهريور 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام
  مدت زمان پروژه تا 15 مهر ماه تمدید شد

  14.20 ظهر | 7 مهر 99
  2(بسته شده) 1399/7/9 13:53:10 - 41447#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت آنتی ویروس کنسول ستاد دانشگاه (Anti Virus)

  سمیه صفایی (0829442571)

  با سلام و احترام
  امور مربوط به آپگرید کلاینت ها توسط خانم مهندس ژاله در دست انجام می باشد

  13.53 ظهر | 9 مهر 99
  3 1399/7/13 11:19:00 - 41642#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت آنتی ویروس کنسول ستاد دانشگاه (Anti Virus)

  سمیه صفایی (0829442571)

  با سلام و احترام
  با تشکر از اقداماتی که در خصوص ساماندهی وضعیت آنتی ویروس کلاینت های ستاد انجام شده
  لطفا یه گزارش از تعداد کل سیستم های ستاد،سیستم هایی که آپگرید شده اند و سیستم هایی که در دست اقدام هستند را ارائه بفرمایید

  11.19 صبح | 13 مهر 99
  4(بسته شده) 1399/7/13 11:41:23 - 41654#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت آنتی ویروس کنسول ستاد دانشگاه (Anti Virus)

  سمیه صفایی (0829442571)

  با سلام و احترام
  امور مربوط به پروژه پروتکل ساماندهی آنتی ویروس ستاد در دست اقدام می باشد و اقدامات انجام شده در پروژه ثبت شده است و با توجه به اینکه تایم پروژه رو به اتمام می باشد لطفا تاریخ اتمام پروژه را تا آخر آبان ماه تمدید بفرمایید با تشکر

  11.41 صبح | 13 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام
  مدت زمان پروژه تا پایان آبان ماه تمدید شد.

  12.25 ظهر | 13 مهر 99
  5(بسته شده) 1399/7/14 20:41:46 - 41808#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت آنتی ویروس کنسول ستاد دانشگاه (Anti Virus)

  اشرف ژاله (2993946625)

  با سلام امروز 10 تا از سیستم های فنی بررسی شد و بروز رسانی ویندوز انجام شد و 9 تای آن ها آنتی ویروس نسخه جدید نصب شد و یکی از آن ها به دلیل خالی نبودن درایو c نصب نشد که قرار شد درایو c را خالی کنند تا فردا نصب شود.
  با تشکر

  20.41 ظهر | 14 مهر 99
  6(بسته شده) 1399/7/20 11:35:32 - 42096#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت آنتی ویروس کنسول ستاد دانشگاه (Anti Virus)

  اشرف ژاله (2993946625)

  با سلام روز چهارشنبه16/7/99 پنج تا از سیستم های مدیریت پشتیبانی آنتی ویروس اپدیت شد اما سیستم اقای نامور به مشکل خورد و کی بورد غیر فعال شد و مجبور به نصب مجدد ویندوز شدم.
  امروز هم سیستم خانم حاتمی به مشکل خورد و باید ویندوز عوض شود به همین دلیل فرصت برای نصب آنتی ویروس جدید با توجه به کارهای پشتیبانی ندارم.
  با تشکر

  11.35 صبح | 20 مهر 99