طراحی فرم و فرآیند صورتجلسه احتساب سنوات دولتي كاركنان قراردادي تبديل وضعيت يافته (نرم افزار)

 • مسئول :
 • نرگس پورجعفرنرگس پورجعفر
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/5/19
  • تخمین پایان : 1399/6/19
  • پایان به موقع : 1399/6/16
  • مدت زمان تخمین : 32 روز
  • روز های کاری : 20 روز
  • مدت زمان اجرا : 28 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 66 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام و خسته نباشید .
  لطفا اقدام با عنوان " طراحی فرم و فرآیند صورتجلسه احتساب سنوات دولتي كاركنان قراردادي تبديل وضعيت يافته " را با مشخصات ذیل ایجاد نمایید :
  1 - بازه زمانی : 99/05/19 الی 99/06/19
  2- مدت زمان :66 ساعت
  گام بندی پروژه :
  1-ایجاد گروه ها مورد نیاز و تعیین افراد و بررسی مجوز ها و اعطای مجور به آن ها (4 ساعت)
  2- طراحی فرم در فتوشاپ (8 ساعت - این زمان به خاطر دریافت تاییدیه ها از مدیریت توسعه در نظر گرفته شده است)
  3-طراحی فیلدها و نوع داده ها و ...(ایجاد و طراحی فرم) (16 ساعت)
  4-ایجاد فرآیند(8 ساعت )
  5-تست فرآیند(30 ساعت )
  *** علت طولانی بودن بازه زمانی تست به این دلیل است که تست به صورت محیطس صورت میپذیرد و اینکه افراد مختلفی دخیل هستند ، هر بار باید با آنها هماهنگ شود، از طریق any desk تست اولیه صوزت گیرد ، در صورت بروز مشکل رفع گردد ودوباره فرم از ابتدا ایجاد گردد و مجددا از ابتدا با همگی هماهنگ شود .)
  1399/5/19یكشنبه - ساعت ٨:٢٥
  با سلام
  اقدام ایجاد شد
  1399/5/19یكشنبه - ساعت ٨:٣٢
  #38643
  او با سلام، خواهشمند است در خصوص الکترونیکی شدن صورتجلسات احتساب سنوات اقدام لازم صورت گیرد. ضمنا جهت تنظیم فرم الکترونیکی احتساب سنوات دولتی مقطع تحصیلی و رسته شغلی به صورت انتخابی باشد.1399/5/19یكشنبه - ساعت ٩:٤٢
  با سلام . انجام شد1399/5/21سه شنبه - ساعت ١١:٥٦
  #38663
  اا سلام روزتون بخیر . در خصوص الترونیکی شدن صورتجلسه احتساب سنوات دولتی 1- ویرایش کننده خانم اکرم وحدانی باشند 2- قفل با امضاء آقای حمیدی 3- مدیریت بازگشت ها جهت اصلاح و ویرایش خانم وحدانی
  4-با امضاء نهایی جهت دبیر خانه ارسال گردد.
  با تشکر
  1399/6/5چهارشنبه - ساعت ١٢:٢٧
  با سلام و تمامی موارد خواسته شده ایحاد گردید.1399/6/12چهارشنبه - ساعت ١٢:٠
  #39721
  اا با عرض سلام .در خصوص الکترونیکی کردن صورتجلسات احتساب سنوات دولتی با امضاء نهایی یک نسخه به دبیرخانه جهت بایگانی ارسال گردد. با تشکر1399/6/11سه شنبه - ساعت ٨:١٧
  با سلام . درخواست شما انجام گردید . لطفا مدارک تستی ایجاد نمایید و مشکلات را از طریق تیکت اعلام نمایید.1399/6/12چهارشنبه - ساعت ١٢:٠
  #39827
  او نام واحد در صورتجلسه مشخص شود.1399/6/12چهارشنبه - ساعت ١٠:٨
  نام واحد درخواست کننده در فرم و ثالب چاپ اضافه گردید.1399/6/12چهارشنبه - ساعت ١١:٥٧
  #39902
  او با سلام، لطفا امضاء روی عنوان قرار گیرد.1399/6/12چهارشنبه - ساعت ١٠:٩
  تا حد امکان اصلاح گردید.1399/6/12چهارشنبه - ساعت ١١:٥٧
  #39903
  او با سلام لطفا ستون توضیحات برداشته شود.1399/6/12چهارشنبه - ساعت ١٠:٩
  ستون توضیحات حذف گردید و به فیلد پایین اصافه شد.1399/6/12چهارشنبه - ساعت ١١:٥٦
  #39904
  او با سلام لطفا صورتجلسه احتساب سنوات بعد از امضائ دکتر عباسی یک نسخه به بایگانی ستاد نیز ارسال گردد1399/6/12چهارشنبه - ساعت ١٠:١١
  باسلام. علاوه بر بایگانی واحد فرستنده ، بایگانی ستاد مرکزی نیز اضافه گردید.1399/6/12چهارشنبه - ساعت ١١:٥٦
  #39905
  1(بسته شده) 1399/5/19 08:25:31 - 38643#
  • اقدامات :
  • طراحی فرم و فرآیند صورتجلسه احتساب سنوات دولتي كاركنان قراردادي تبديل وضعيت يافته (نرم افزار)

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام و خسته نباشید .
  لطفا اقدام با عنوان " طراحی فرم و فرآیند صورتجلسه احتساب سنوات دولتي كاركنان قراردادي تبديل وضعيت يافته " را با مشخصات ذیل ایجاد نمایید :
  1 - بازه زمانی : 99/05/19 الی 99/06/19
  2- مدت زمان :66 ساعت
  گام بندی پروژه :
  1-ایجاد گروه ها مورد نیاز و تعیین افراد و بررسی مجوز ها و اعطای مجور به آن ها (4 ساعت)
  2- طراحی فرم در فتوشاپ (8 ساعت - این زمان به خاطر دریافت تاییدیه ها از مدیریت توسعه در نظر گرفته شده است)
  3-طراحی فیلدها و نوع داده ها و ...(ایجاد و طراحی فرم) (16 ساعت)
  4-ایجاد فرآیند(8 ساعت )
  5-تست فرآیند(30 ساعت )
  *** علت طولانی بودن بازه زمانی تست به این دلیل است که تست به صورت محیطس صورت میپذیرد و اینکه افراد مختلفی دخیل هستند ، هر بار باید با آنها هماهنگ شود، از طریق any desk تست اولیه صوزت گیرد ، در صورت بروز مشکل رفع گردد ودوباره فرم از ابتدا ایجاد گردد و مجددا از ابتدا با همگی هماهنگ شود .)

  8.25 صبح | 19 مرداد 99
  2(بسته شده) 1399/5/19 09:42:32 - 38663#
  • اقدامات :
  • طراحی فرم و فرآیند صورتجلسه احتساب سنوات دولتي كاركنان قراردادي تبديل وضعيت يافته (نرم افزار)
  او

  اکرم وحدانی (0680324984)

  با سلام، خواهشمند است در خصوص الکترونیکی شدن صورتجلسات احتساب سنوات اقدام لازم صورت گیرد. ضمنا جهت تنظیم فرم الکترونیکی احتساب سنوات دولتی مقطع تحصیلی و رسته شغلی به صورت انتخابی باشد.

  9.42 صبح | 19 مرداد 99
  3(بسته شده) 1399/6/5 12:27:40 - 39721#

  موضوع : مشکلات سیستم

  • اقدامات :
  • طراحی فرم و فرآیند صورتجلسه احتساب سنوات دولتي كاركنان قراردادي تبديل وضعيت يافته (نرم افزار)
  اا

  اعظم اسدی (0680990641)

  سلام روزتون بخیر . در خصوص الترونیکی شدن صورتجلسه احتساب سنوات دولتی 1- ویرایش کننده خانم اکرم وحدانی باشند 2- قفل با امضاء آقای حمیدی 3- مدیریت بازگشت ها جهت اصلاح و ویرایش خانم وحدانی
  4-با امضاء نهایی جهت دبیر خانه ارسال گردد.
  با تشکر

  12.27 ظهر | 5 شهريور 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام و تمامی موارد خواسته شده ایحاد گردید.

  12.0 ظهر | 12 شهريور 99
  4(بسته شده) 1399/6/11 08:17:55 - 39827#
  • اقدامات :
  • طراحی فرم و فرآیند صورتجلسه احتساب سنوات دولتي كاركنان قراردادي تبديل وضعيت يافته (نرم افزار)
  اا

  اعظم اسدی (0680990641)

  با عرض سلام .در خصوص الکترونیکی کردن صورتجلسات احتساب سنوات دولتی با امضاء نهایی یک نسخه به دبیرخانه جهت بایگانی ارسال گردد. با تشکر

  8.17 صبح | 11 شهريور 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام . درخواست شما انجام گردید . لطفا مدارک تستی ایجاد نمایید و مشکلات را از طریق تیکت اعلام نمایید.

  12.0 ظهر | 12 شهريور 99
  5(بسته شده) 1399/6/12 10:08:15 - 39902#
  • اقدامات :
  • طراحی فرم و فرآیند صورتجلسه احتساب سنوات دولتي كاركنان قراردادي تبديل وضعيت يافته (نرم افزار)
  او

  اکرم وحدانی (0680324984)

  نام واحد در صورتجلسه مشخص شود.

  10.8 صبح | 12 شهريور 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  نام واحد درخواست کننده در فرم و ثالب چاپ اضافه گردید.

  11.57 صبح | 12 شهريور 99
  6(بسته شده) 1399/6/12 10:09:06 - 39903#
  • اقدامات :
  • طراحی فرم و فرآیند صورتجلسه احتساب سنوات دولتي كاركنان قراردادي تبديل وضعيت يافته (نرم افزار)
  او

  اکرم وحدانی (0680324984)

  با سلام، لطفا امضاء روی عنوان قرار گیرد.

  10.9 صبح | 12 شهريور 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  تا حد امکان اصلاح گردید.

  11.57 صبح | 12 شهريور 99
  7(بسته شده) 1399/6/12 10:09:54 - 39904#
  • اقدامات :
  • طراحی فرم و فرآیند صورتجلسه احتساب سنوات دولتي كاركنان قراردادي تبديل وضعيت يافته (نرم افزار)
  او

  اکرم وحدانی (0680324984)

  با سلام لطفا ستون توضیحات برداشته شود.

  10.9 صبح | 12 شهريور 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  ستون توضیحات حذف گردید و به فیلد پایین اصافه شد.

  11.56 صبح | 12 شهريور 99
  8(بسته شده) 1399/6/12 10:11:20 - 39905#
  • اقدامات :
  • طراحی فرم و فرآیند صورتجلسه احتساب سنوات دولتي كاركنان قراردادي تبديل وضعيت يافته (نرم افزار)
  او

  اکرم وحدانی (0680324984)

  با سلام لطفا صورتجلسه احتساب سنوات بعد از امضائ دکتر عباسی یک نسخه به بایگانی ستاد نیز ارسال گردد

  10.11 صبح | 12 شهريور 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  باسلام. علاوه بر بایگانی واحد فرستنده ، بایگانی ستاد مرکزی نیز اضافه گردید.

  11.56 صبح | 12 شهريور 99