بازدید دوره ای امنیت سایبری بنت الهدی97 (Cyber Security)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/11/10
  • تخمین پایان : 1397/12/10
  • پایان به موقع : 1397/12/10
  • مدت زمان تخمین : 31 روز
  • روز های کاری : 19 روز
  • مدت زمان اجرا : 30 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 5 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  در تاریخ 10/12/97 بازدید دوره ای امنیت سایبری از بیمارستان بنت الهدی به عمل آمد و نتیجه اقدامات آن گزارش شد.1399/5/15چهارشنبه - ساعت ٨:١٣
  #38546
  1(بسته شده) 1399/5/15 08:13:04 - 38546#
  • اقدامات :
  • بازدید دوره ای امنیت سایبری بنت الهدی97 (Cyber Security)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  در تاریخ 10/12/97 بازدید دوره ای امنیت سایبری از بیمارستان بنت الهدی به عمل آمد و نتیجه اقدامات آن گزارش شد.

  8.13 صبح | 15 مرداد 99