پشتیبانی و راهبری از اتوماسیون دبیرخانه 98 (قرارداد)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/3/1
  • تخمین پایان : 1398/6/1
  • پایان به موقع : 1398/6/1
  • مدت زمان تخمین : 93 روز
  • روز های کاری : 60 روز
  • مدت زمان اجرا : 93 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 10 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  انعقاد قرارداد پشتیبانی فرزین در سال 98 از تاریخ 1/6/98 الی 1/7/98 به میزان 10 نفرساعت انجام شد1399/5/14سه شنبه - ساعت ٨:٤٧
  #38420
  1(بسته شده) 1399/5/14 08:47:19 - 38420#
  • اقدامات :
  • قرارداد پشتیبانی دبیرخانه فرزین 98 (قرارداد)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  انعقاد قرارداد پشتیبانی فرزین در سال 98 از تاریخ 1/6/98 الی 1/7/98 به میزان 10 نفرساعت انجام شد

  8.47 صبح | 14 مرداد 99