قرار داد پشتیبانی سامانه FMS سال 98 (قرارداد)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/2/1
  • تخمین پایان : 1398/5/1
  • پایان به موقع : 1398/5/1
  • مدت زمان تخمین : 93 روز
  • روز های کاری : 63 روز
  • مدت زمان اجرا : 93 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 10 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  انعقاد قرارداد پشتیبانی fms در سال 98 از تاریخ 1/2/98 الی 1/5/98 به میزان 10 نفرساعت انجام شد1399/5/14سه شنبه - ساعت ٩:٥٨
  #38484
  1(بسته شده) 1399/5/14 09:58:15 - 38484#
  • اقدامات :
  • قرار داد پشتیبانی سامانه FMS سال 98 (قرارداد)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  انعقاد قرارداد پشتیبانی fms در سال 98 از تاریخ 1/2/98 الی 1/5/98 به میزان 10 نفرساعت انجام شد

  9.58 صبح | 14 مرداد 99