قرارداد پشتیبانی امین رایانه آذر97 (قرارداد)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/2/15
  • تخمین پایان : 1397/4/15
  • پایان به موقع : 1397/4/15
  • مدت زمان تخمین : 62 روز
  • روز های کاری : 42 روز
  • مدت زمان اجرا : 62 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 10 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  انعقاد قرارداد پشتیبانی امین رایانه آذر در سال 97 از تاریخ 15/2/97 الی 15/4/97 به میزان 10 نفرساعت انجام شد1399/5/14سه شنبه - ساعت ٩:٤٧
  #38472
  1(بسته شده) 1399/5/14 09:47:26 - 38472#
  • اقدامات :
  • قرارداد پشتیبانی امین رایانه آذر97 (قرارداد)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  انعقاد قرارداد پشتیبانی امین رایانه آذر در سال 97 از تاریخ 15/2/97 الی 15/4/97 به میزان 10 نفرساعت انجام شد

  9.47 صبح | 14 مرداد 99