قرارداد پشتیبانی pacs بیمارستان امام خمینی شیروان 98 (قرارداد)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/5/15
  • تخمین پایان : 1398/7/30
  • پایان به موقع : 1398/7/30
  • مدت زمان تخمین : 77 روز
  • روز های کاری : 51 روز
  • مدت زمان اجرا : 77 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 10 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  انعقاد قرارداد پشتیبانی pacs امام خمینی در سال 98 از تاریخ 15/5/98 الی 30/7/98 به میزان 10 نفرساعت انجام شد1399/5/14سه شنبه - ساعت ٩:٣٦
  #38467
  1(بسته شده) 1399/5/14 09:36:30 - 38467#
  • اقدامات :
  • قرارداد پشتیبانی pacs بیمارستان امام خمینی شیروان 98 (قرارداد)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  انعقاد قرارداد پشتیبانی pacs امام خمینی در سال 98 از تاریخ 15/5/98 الی 30/7/98 به میزان 10 نفرساعت انجام شد

  9.36 صبح | 14 مرداد 99