قرارداد پشتیبانی pacs بیمارستان امام خمینی شیروان97 (قرارداد)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/5/15
  • تخمین پایان : 1397/7/30
  • پایان به موقع : 1397/7/30
  • مدت زمان تخمین : 77 روز
  • روز های کاری : 55 روز
  • مدت زمان اجرا : 77 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 10 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  انعقاد قرارداد پشتیبانی pacs امام خمینی در سال 97 از تاریخ 15/5/97 الی 30/7/97 به میزان 10 نفرساعت انجام شد1399/5/14سه شنبه - ساعت ١٠:١٧
  #38487
  1(بسته شده) 1399/5/14 10:17:17 - 38487#
  • اقدامات :
  • قرارداد پشتیبانی pacs بیمارستان امام خمینی شیروان97 (قرارداد)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  انعقاد قرارداد پشتیبانی pacs امام خمینی در سال 97 از تاریخ 15/5/97 الی 30/7/97 به میزان 10 نفرساعت انجام شد

  10.17 صبح | 14 مرداد 99