قرارداد پشتیبانی pacs بیمارستان جوادالائمه جرجرم98 (قرارداد)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/4/20
  • تخمین پایان : 1398/6/1
  • پایان به موقع : 1398/6/1
  • مدت زمان تخمین : 43 روز
  • روز های کاری : 28 روز
  • مدت زمان اجرا : 43 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 10 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  انعقاد قرارداد پشتیبانی pacs جوادالائمه در سال 98 از تاریخ 20/4/98 الی 1/6/98 به میزان 10 نفرساعت انجام شد1399/5/14سه شنبه - ساعت ٩:٢٣
  #38455
  1(بسته شده) 1399/5/14 09:23:20 - 38455#
  • اقدامات :
  • قرارداد پشتیبانی pacs بیمارستان جوادالائمه جرجرم98 (قرارداد)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  انعقاد قرارداد پشتیبانی pacs جوادالائمه در سال 98 از تاریخ 20/4/98 الی 1/6/98 به میزان 10 نفرساعت انجام شد

  9.23 صبح | 14 مرداد 99