قرارداد پشتیبانی pacs بیمارستان هاشمی رفسنجانی97 (قرارداد)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/2/1
  • تخمین پایان : 1397/4/10
  • پایان به موقع : 1397/4/10
  • مدت زمان تخمین : 71 روز
  • روز های کاری : 48 روز
  • مدت زمان اجرا : 71 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 10 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  انعقاد قرارداد پشتیبانی pacs هاشمی در سال 97 از تاریخ 1/2/97 الی 10/4/97 به میزان 10 نفرساعت انجام شد1399/5/14سه شنبه - ساعت ٩:١٨
  #38449
  1(بسته شده) 1399/5/14 09:18:25 - 38449#
  • اقدامات :
  • قرارداد پشتیبانی pacs بیمارستان هاشمی رفسنجانی97 (قرارداد)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  انعقاد قرارداد پشتیبانی pacs هاشمی در سال 97 از تاریخ 1/2/97 الی 10/4/97 به میزان 10 نفرساعت انجام شد

  9.18 صبح | 14 مرداد 99