قرارداد پشتیبانی دبیرخانه 97 (قرارداد)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/3/1
  • تخمین پایان : 1397/6/1
  • پایان به موقع : 1397/6/1
  • مدت زمان تخمین : 93 روز
  • روز های کاری : 62 روز
  • مدت زمان اجرا : 93 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 10 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  انعقاد قرارداد پشتیبانی از تاریخ 1/3/98 الی 1/6/98 به میزان 10 نفرساعت انجام شد1399/5/14سه شنبه - ساعت ٨:٥
  اصلاح می شود از تاریخ 1/3/97 الی 1/6/971399/5/14سه شنبه - ساعت ٨:٦
  #38407
  1(بسته شده) 1399/5/14 08:05:56 - 38407#
  • اقدامات :
  • قرارداد پشتیبانی دبیرخانه فرزین 97 (قرارداد)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  انعقاد قرارداد پشتیبانی از تاریخ 1/3/98 الی 1/6/98 به میزان 10 نفرساعت انجام شد

  8.5 صبح | 14 مرداد 99

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  اصلاح می شود از تاریخ 1/3/97 الی 1/6/97

  8.6 صبح | 14 مرداد 99