پشتیبانی فرم جنس از انبار و فرایندهای ایجاد شده (پشتیبانی سامانه ها)

 • مسئول :
 • اشرف ژالهاشرف ژاله
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/3/1
  • تخمین پایان : 1399/4/31
  • پایان به موقع : 1399/4/31
  • مدت زمان تخمین : 61 روز
  • روز های کاری : 40 روز
  • مدت زمان اجرا : 61 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 40 ساعت/نفر
  • اشرف ژاله : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام کار پشتیبانی از فرآیند جنس از انبار به اتمام رسیده است ، لطفا تیکت را ببندید1399/5/19یكشنبه - ساعت ١٣:١٠
  #38700
  1(بسته شده) 1399/5/19 13:10:28 - 38700#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی فرم جنس از انبار و فرایندهای ایجاد شده (پشتیبانی سامانه ها)

  اشرف ژاله (2993946625)

  با سلام کار پشتیبانی از فرآیند جنس از انبار به اتمام رسیده است ، لطفا تیکت را ببندید

  13.10 ظهر | 19 مرداد 99