پشتیبانی فنی از سیستم های ستاد مرکزی (ستاد مرکزی)

این پروژه در نتیجه ادغام پروژه های ذیل ایجاد گردیده است :
 • لطفاً بعد از بررسی وضعیت و مشخص شدن سهم هر فرد در اقدام این اقدام را ماهی یکبار تمدید کنید
 • مسئول :
 • شبنم حصاریشبنم حصاری
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/4/21
  • تخمین پایان : 1399/12/29
  • مدت زمان تخمین : 252 روز
  • روز های کاری : 173 روز
  • مدت زمان اجرا : 273 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 5000 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 80 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 10 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 10 ساعت/نفر
  • علی صبوری : 50 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 1 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 20 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 1 ساعت/نفر
  • اشرف ژاله : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام پشتیبان فنی ستاد: توسط خانم مهندس ژاله صورت میگرفت که از 27 مهرماه مهندس هاشمی در ستاد حضور پیدا کرد.1399/7/30چهارشنبه - ساعت ١٥:٧
  #42863
  در خصوص تعویض کابل صدای بین میکسر و all in one سالن شهید رجایی اقدام نمایید
  1399/8/18یكشنبه - ساعت ١٣:٣٣
  پس از تعویض حتما تست ویدئو کنفرانس در بستر شوکا و adobe connect انجام شود.1399/8/18یكشنبه - ساعت ١٣:٣٤
  سلام
  کابل خریداری شده یا نه ؟
  1399/8/20سه شنبه - ساعت ٢٠:٤٠
  یادم رفت بگم
  کابل خریداری شد.
  تعویض شد.
  تست هم شد.
  1399/8/20سه شنبه - ساعت ٢٣:٩
  #44063
  آیا بررسی موردی برای نظارت بر کار همکاران فاوا و متون، ادبیات، زمان اجرا و سطح رضایتمندی همکاران انجام می شود؟
  اگه بله چند مورد را بیان کنید
  1399/8/21چهارشنبه - ساعت ١٤:٢٦
  #44335
  سلام
  رفتی ستاد یه سر به آقای مظاهری بزن.
  1399/9/2یكشنبه - ساعت ٨:٥٢
  بله برای سیستم دبیرخانه و اقای عباسی روابط عمومی هم باید برم. سیستم اقای نجفی هم اماده شد1399/9/2یكشنبه - ساعت ٩:١٩
  #44995
  1(بسته شده) 1399/7/30 15:07:52 - 42863#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی فنی از سیستم های ستاد مرکزی (ستاد مرکزی)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام پشتیبان فنی ستاد: توسط خانم مهندس ژاله صورت میگرفت که از 27 مهرماه مهندس هاشمی در ستاد حضور پیدا کرد.

  15.7 ظهر | 30 مهر 99
  2(بسته شده) 1399/8/18 13:33:25 - 44063#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی فنی از سیستم های ستاد مرکزی (ستاد مرکزی)
  • ضرب العجل : 14:0:0:0 - 1399/8/19 - انجام شده در : 23:9:53:527 - 1399/8/20 عبور از مهلت انجام (151روز و 24ساعت)

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  در خصوص تعویض کابل صدای بین میکسر و all in one سالن شهید رجایی اقدام نمایید

  13.33 ظهر | 18 آبان 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  پس از تعویض حتما تست ویدئو کنفرانس در بستر شوکا و adobe connect انجام شود.

  13.34 ظهر | 18 آبان 99

  بابک شهسوار (0941053164)

  سلام
  کابل خریداری شده یا نه ؟

  20.40 ظهر | 20 آبان 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  یادم رفت بگم
  کابل خریداری شد.
  تعویض شد.
  تست هم شد.

  23.9 ظهر | 20 آبان 99
  3 1399/8/21 14:26:34 - 44335#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی فنی از سیستم های ستاد مرکزی (ستاد مرکزی)

  جواد حیدرپور (0759984778)

  آیا بررسی موردی برای نظارت بر کار همکاران فاوا و متون، ادبیات، زمان اجرا و سطح رضایتمندی همکاران انجام می شود؟
  اگه بله چند مورد را بیان کنید

  14.26 ظهر | 21 آبان 99
  4(بسته شده) 1399/9/2 08:52:30 - 44995#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی فنی از سیستم های ستاد مرکزی (ستاد مرکزی)

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  سلام
  رفتی ستاد یه سر به آقای مظاهری بزن.

  8.52 صبح | 2 آذر 99

  احسان حاتمی (0639476236)

  بله برای سیستم دبیرخانه و اقای عباسی روابط عمومی هم باید برم. سیستم اقای نجفی هم اماده شد

  9.19 صبح | 2 آذر 99